DİLEKÇE YAZMA - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DİLEKÇE YAZMA

SINIFLAR > LİSE 1 > LİSE-1 / 8. ÜNİTE: MEKTUP / E-POSTA
DİLEKÇE VE DİLEKÇE YAZMA KURALLARI:

*Dilekçe, bir isteğin bildirilmesi veya bir şikâyetin iletilmesi amacıyla kişilerin resmî makamlara sunduğu, durum bildiren yazıdır.
*Dilekçe; çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına bilgisayar veya daktiloyla yazılabileceği gibi silinmez kalemle, okunaklı el yazısı ile de yazılabilir.
*Dilekçede söz konusu istek veya şikâyet öz olarak belirtilir, gereksiz ayrıntılara girilmez.
*Sade ve resmî bir dil kullanılır, yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilir.
*Dilekçede dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.

Muhatap (Kurum / Makam):
*Dilekçenin muhatabı olan kurumun / makamın adı satırı ortalayacak şekilde yazılır.

Kendini Takdim:
*Dilekçeyi yazan, sunduğu kurumla ilgisini belirtecek şekilde kendini kısaca tanıtır.

Sorun ve Talep (İstek / Şikâyet):
*Kuruma iletilmek istenen sorun, şikâyet ve talep belirtilir.

Saygı İfadesi:
*Metin “arz ederim” saygı ifadesi ile bitirilir.

Tarih:
*Metin bölümünden sonra yazı alanının sağına gün, ay, yıl sıralamasıyla yazılır.

İmza:
*Yazı alanının sağında, tarihin altında yer alır.

Ad-Soyad:
*Yazı alanının sağında ve imzanın altında yer alır.

İletişim Bilgileri:
*Yazı alanının soluna iş veya ikametgâh adresiyle diğer iletişim bilgileri yazılır.

Ek (varsa):
*Dilekçe ile birlikte sunulması gereken belgeler varsa yazı alanının sol alt kısmına “Ek:” yazılarak bu başlık altında adı, adedi ve sayfa sayısı belirtilen belgeler numaralandırılarak yazılır.


Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar:

1. Başlık:
*Kurumun yasal adı büyük harfle eklenir.
*Alt satırda ise kurum isminin sonuna denk gelecek şekilde bir alt satıra kurumun bulunduğu il/ilçe adı yazılmalıdır.

2. İstek veya şikâyet:
*Önce kişi kendini kısaca tanıtır, daha sonra istek veya şikâyetler öz bir anlatımla yazılır.
*Dilekçe; üst makama yazılıyorsa “Gereğini arz ederim.”, alt makama yazılıyorsa “Gereğini rica
ederim.” Eşit makama yazılıyorsa “Gereğini arz ve rica ederim.” şeklinde saygı sözüyle bitirilir.

3. Tarih, imza, adı-soyadı:
*Dilekçenin sağ altına dilekçe tarihi belirtilir, onun altına imza atılır ve adı-soyadı yazılır.

4. Adres:
*Karşı tarafın, dilekçe yazan kişiye/kuruma ulaşabilmesi için kâğıdın sol alt köşesine adres yazılır.

5. Ekler:
*Dilekçeyle birlikte ek belgeler de verilmesi gerekirse sol alt köşeye 1, 2, 3 diye sıralanır, belgelerin isimleri yazılarak dilekçede belirtilir.


İçeriğe dön