KAYNAKÇA - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KAYNAKÇA

KAYNAKLAR:
-Ahmet Hamdi TANPINAR – 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

-Ahmet KABAKLI - Türk Edebiyatı

-Anadolu Yayıncılık - Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

-Anadolu Yayıncılık - Yurt Ansiklopedisi

-Atilla ÖZKIRIMLI - Türk Edebiyatı Ansiklopedisi

-Behcet NECATİGİL - Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

-Berna MORAN - Edebiyat Kuramları ve Eleştiri

-Cevdet Kudret SOLOK - Örneklerle Edebiyat Bilgileri

-Cevdet Kudret SOLOK - Türk Edebiyatında Hikâye Ve Roman

-İbnülemin Mahmud Kemal İNAL - Son Asır Türk Şairleri

-İhsan IŞIK - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi

-İhsan IŞIK - Yazarlar Sözlüğü

-İsmail ÇETİŞLİ - Batı Edebiyatında Edebi Akımlar

-İsmail Habib SEVÜK - Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi

-Prof. Dr. Kenan AKYÜZ - Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

-Mehmet Behçet YAZAR - Edebiyatçılar Âlemi : Edebiyatımızın Unutulan Sîmaları

-Mehmet Behçet YAZAR - Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı

-Prof. Dr. Mehmet KAPLAN - Hikâye Tahlilleri

-Prof. Dr. Mehmet KAPLAN - Şiir Tahlilleri

-Nihat Sami BANARLI - Resimli Türk Edebiyatı Tarihi

-Prof. Dr. Orhan OKAY - Batılaşma Devri Türk Edebiyatı

-Ötüken Neşriyat - Büyük Türk Klâsikleri

-Sevim KANTARCIOĞLU - Edebiyat Akımları ve Temel Metinler

-Seyit Kemal KARAALİOĞLU - Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü

-Suut Kemal YETKİN - Edebiyatta Akımlar

-Şükran KURDAKUL - Şairler ve Yazarlar Sözlüğü

-Tahir ÜZGÖR - Edebiyat Bilgileri

-Türkiye Diyanet Vakfı - İslam Ansiklopedisi

-Türkiye Gazetesi - Rehber Ansiklopedisi

-www.tr.wikipedia.org

-MEB Kitapları
İçeriğe dön