LİSE 3 / 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

LİSE 3 / 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SINIFLAR > LİSE 3
11. SINIF ÜNİTE ve KONULARI


1. ÜNİTE: GİRİŞ


OKUMA
>Sanatçı:
Prof. Dr. Turan Karataş
Nurullah Çetin
(Şemsettin Murat, İsmail Çetişli, Atilla Özkırımlı)

>Eser:
Sanat ve Edebiyatın Toplum Üzerindeki Etkisi (Şemsettin Murat)
Batı Edebiyatında Edebî Akımlar (Doç. Dr. İsmail Çetişli)
Türk Yazın Tarihinde Akımlar (Atilla Özkırımlı)


YAZMA

>Edebiyat Ve Toplum İlişkisi Üzerine Yazı Yazma

-Hazırlık  
-Planlama
-Taslak Metin Oluşturma
-Düzeltme ve Geliştirme
-Yazılan Metni Paylaşma


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Sanat Akımlarının, Edebiyat, Resim, Müzik ve Mimari gibi Farklı Sanat Dallarına Nasıl Yansıdığı Üzerine Sunum Yapma
(Sunumlar, Görsel ve İşitsel Ögelerle Desteklenecek)


DİL BİLGİSİ-----------------------------------


2. ÜNİTE: HİKÂYE


OKUMA


>Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1923-1940) (1940-1960)


>Sanatçı:
Sabahattin Ali
Memduh Şevket Esendal
Tarık Buğra
Samim Kocagöz
Bilge Karasu
(Bekir Sıtkı Kunt, Yusuf Atılgan, Oktay Akbal)

>Eser:
Kağnı, Ses, Esirler (Sabahattin Ali)
Mühür (Bekir Sıtkı Kunt)
Saatlerin Tıkırtısı (Yusuf Atılgan)
Otlakçı (Memduh Şevket Esendal)
Oğlumuz (Tarık Buğra)
Koca Öküzün Ölümü (Samim Kocagöz)
Troya’da Ölüm Vardı (Bilge Karasu)
Gar (Oktay Akbal)
Buhran (Tarık Buğra)


YAZMA

(Bireyin İç Dünyasını Esas Alan, Toplumcu Gerçekçi, Millî-Dinî Duyarlılıkları Yansıtan, Modernist Hikâyelerden Birinin Özelliklerine Uygun)


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Seslendirilmiş Bir Hikâye Dinleme ve Yorumlama


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------


3. ÜNİTE: ŞİİR


OKUMA
>Sanatçı:
Namık Kemal
Abdülhak Hamit Tarhan
Tevfik Fikret
Cenap Şahabettin
Ahmet Haşim
Yahya Kemal Beyatlı
Mehmet Emin Yurdakul
Mehmet Âkif Ersoy
Faruk Nafiz Çamlıbel
Bahtiyar Vahapzade
Muhammed Hüseyin Şehriyar
(Halide Nusret Zorlutuna)

>Eser:
Hürriyet Kasîdesi (Namık Kemal)
Mütesadif (Abdülhak Hamit Tarhan)
Yağmur (Tevfik Fikret)
Elhân-ı Şitâ (Cenap Şahabettin)
Merdiven (Ahmet Haşim)
Sessiz Gemi / Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal Beyatlı)
Şehîd Yâhud Osman’ın Yüreği (Mehmet Emin Yurdakul)
Küfe (Mehmet Âkif Ersoy)
Sanat / Han Duvarları (Faruk Nafiz Çamlıbel)
Menim Anam (Bahtiyar Vahapzade)
Heyder Baba’ya Selâm (M. Hüseyin Şehriyar)
Git, Bahar (Halide Nusret Zorlutuna)


YAZMA
>Şiir Yazma


SÖZLÜ İLETİŞİM
(Öğrenciler Kendilerine Yakın Buldukları Bir Şiir Anlayışı İle İlgili Kısa Konuşma Yapar.)


DİL BİLGİSİ

-----------------------------------


4. ÜNİTE: MAKALE

OKUMA

>Sanatçı:
Önder Güler
Fikri Gül
Mehmet Fuat Köprülü

>Eser:
Dünyada Ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi (Önder Güler)
İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe (Fikri Gül)
Hayat Ve Edebiyat (Mehmet Fuat Köprülü)


YAZMA
(Kütüphanede ve Genel Ağ'da Kaynak Taraması Yapma ve Sınırlandırma; Genel Ağ'da Yapılan Araştırmaları Rapor Hâline Getirme)
(Farklı Kaynaklardaki Bilgilerin Bir Metinde Terkip Edilmesi)
(Metin İçinde Ve Sonunda Bilimsel Kaynak Gösterme)


SÖZLÜ İLETİŞİM


>Münazara Yapma
>Münazaranın Değerlendirilmesi


DİL BİLGİSİ-----------------------------------


5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA


OKUMA
>Sanatçı:
Ahmet Rasim
Şevket Rado
Refik Halit Karay
Yusuf Ziya Ortaç
(Nurullah Ataç, Haldun Taner )

>Eser:
Ramazan Sohbetleri (Ahmet Rasim)
Eşref Saat (Şevket Rado)
Mizahta Ehliyet (Refik Halit Karay )
Ocak (Yusuf Ziya Ortaç)
Ahlak (Nurullah Ataç)
Koyma Akıl, Oyma Akıl (Haldun Taner)


YAZMA


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Türk Toplumunda Sohbet Kültürü
>Sohbet Gerçekleştirme
(Sohbet Konusu: “Dostluk”)


DİL BİLGİSİ-----------------------------------


6. ÜNİTE: ROMAN


OKUMA

>Dünya Edebiyatında Roman (1. Kaynak) (2. Kaynak)

>Sanatçı:
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Ahmet Hamdi Tanpınar
Orhan Kemal
Oğuz Atay
Ernest Hemingway
(Hüseyin Rahmi Gürpınar)

>Eser:
Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Huzur (Ahmet Hamdi Tanpınar)
Murtaza (Orhan Kemal)
Tutunamayanlar (Oğuz Atay)
Yaşlı Adam ve Deniz (Ernest Hemingway)
Gulyabani (Hüseyin Rahmi Gürpınar)


YAZMA
>Okunan Bir Roman Hakkında İnceleme ve Değerlendirme Yazısı Yazma


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Bir Romanı Sinemaya Uyarlanmış Hâliyle Karşılaştırma


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------


7. ÜNİTE: TİYATRO


OKUMA

>Sanatçı:
Musahipzade Celâl
Nahid Sırrı Örik
Cevat Fehmi Başkut
Racine
(Turgut Özakman)

>Eser:
Fermanlı Deli Hazretleri (Musahipzade Celâl)
Sönmeyen Ateş (Nahid Sırrı Örik)
Buzlar Çözülmeden (Cevat Fehmi Başkut)
Andromak (Racine)
Töre (Turgut Özakman)


YAZMA
>Seyredilen Bir Tiyatro Üzerine İnceleme/Değerlendirme Yazısı Yazma


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Tek Kişilik veya Birkaç Kişilik Bir Oyunu Canlandırma


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------


8. ÜNİTE: ELEŞTİRİ


OKUMA
>Sanatçı:
Ahmet Şuayip
Mehmet Kaplan
Gürsel Aytaç

>Eser:
Hayat ve Kitaplar (Ahmet Şuayip)
Şiir Tahlilleri (Mehmet Kaplan)
Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler (Gürsel Aytaç)


YAZMA
>Eleştiri yazma
(Okunan Bir Roman, Hikâye Veya Şiirle İlgili Eleştiri Yazma)


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Bir Kitap Tanıtma Ve Sözlü Olarak Eleştirme


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------


9. ÜNİTE: MÜLAKAT VE RÖPORTAJ


OKUMA


>Sanatçı:
Ruşen Eşref Ünaydın
Mustafa Baydar
Yaşar Kemal

>Eser:
Diyorlar ki (Ruşen Eşref Ünaydın)
Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar (Mustafa Baydar)
Bir Bulut Kaynıyor (Yaşar Kemal)

YAZMA
>Mülakat Hazırlama ve Mülakatı Gerekli Düzenlemeleri Yaparak Yazıya Aktarma


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Sınıf Ortamında Bir Mülakat Gerçekleştirme


DİL BİLGİSİİçeriğe dön