EDEBİYATIN SANAT AKIMLARI İLE İLİŞKİSİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

EDEBİYATIN SANAT AKIMLARI İLE İLİŞKİSİ

SINIFLAR > LİSE 3 > LİSE-3 / 1. ÜNİTE: GİRİŞ
EDEBİYATIN SANAT AKIMLARI İLE İLİŞKİSİ:
*Sanat, en az insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahiptir.
*İnsanlar, geçen binlerce yıl içerisinde sanata farklı bakış açıları getirmiş ve dünyadaki gelişmelere paralel yollar çizmişlerdir.
*İnsanlık tarihinde görülen siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. olaylara bağlı değişimler, birtakım düşünce ve sanat adamlarını bir araya getirmiştir.
*Sanatla uğraşan insanlar, dönem dönem aynı düşünce ve sanat anlayışı etrafında toplanmış ve sanatta o güne kadar olandan farklı yollar çizmişlerdir.
*Böylelikle sanat akımlarına adım atılmıştır.
*Batı düşünce, edebiyat ve sanatındaki gelişmelerin temelinde eski Yunan ve Latin edebiyatı, hümanizm ve Rönesans vardır.
*Çoğunlukla felsefi bir düşünceden beslenen sanat görüşlerinin resim, müzik, mimari, edebiyat gibi alanlarda ilkeleri belirlenmiş bir disiplin olarak ortaya konmasıyla Batı’da sanat akımları oluşmuştur.
*Sanatçılar, sanat akımları doğrultusunda eserler vermeye başlamışlardır.
*Ortak anlayışla hareket eden bu insanlar, değişen toplumun düşünce ve sanat anlayışını şekillendirmiştir.
*Bir sanat anlayışı etrafında yazılan eserler ise edebi akımların oluşmasını sağlamıştır.
*“Edebiyat akımları” bağımsız akımlar olmayıp genel olarak sanat akımlarının edebiyata yansımalarıdırlar.
*Edebî akımlar, yazar ve şairleri müşterek değerler etrafında bir araya getiren ve onların pek çok esere hayat vermelerine imkân hazırlayan birer edebiyat iklimidir.
*Dolayısıyla edebiyat akımları, edebî eserden ayrı düşünülemezler.
*Yazarlar ve şairler bir sanat akımından etkilenir ve buna göre eserlerini oluşturmaya başlar.
*Eserlerin içeriği, şekli, üslubu, ele alınma yöntemi gibi unsurlar bu sanat akımlarının etkisiyle yön kazanır.
*Edebî eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır.
*Aynı sanat anlayışı doğrultusundaki eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturur.
* “Edebî eser, edebiyat teorisi ve edebî akım”; edebiyat tarihi denilen bütünü oluşturur.

İçeriğe dön