CUMHURİYET ÖNCESİNDE FIKRA TÜRÜ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

CUMHURİYET ÖNCESİNDE FIKRA TÜRÜ

SINIFLAR > LİSE 3 > LİSE-3 / 5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA
CUMHURİYET ÖNCESİNDE FIKRA:

*Fıkra, Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde girmiştir.
*Bu dönemde yazılan fıkralarda hürriyet, eşitlik, adalet, kanun gibi toplumsal temalar ele alınmış; dönemine göre halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır.
*Gazete çevresinde oluşan bu yazı türünün ilk örneklerini İbrahim Şinasi, Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi vermiştir.
*Sonraki dönemlerde onları Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ziya Gökalp gibi yazarlar takip etmiştir.

İçeriğe dön