MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ESERLER - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ESERLER

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI > ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (HİKÂYE-ROMAN)

E- CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

1. ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (HİKÂYE-ROMAN)a. MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ESERLER

*Cumhuriyet’le birlikte siyasi, ekonomik ve toplumsal hayattaki değişimler edebiyata da yansımış; Anadolu’ya açılma, Anadolu’yu görüp anlatma ve Anadolu insanını konu edinme öne çıkmıştır.
*Milli Edebiyat zevk ve anlayışına uygun hikâye ve romanlar yazılmıştır.
*Cumhuriyet dönemi roman ve hikâyesinin sanatçıları eserlerinde, Milli Edebiyat döneminde ele aldıkları konulara ilave olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarını, savaş sonrası hayatı işlemişlerdir.
*Roman ve hikâyelerde “toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski-yeni çatışması, köy ve kasaba insanının çelişkileri, tarihi konular, yanlış Batılılaşma” konuları ağırlıkla işlenmiştir.
*Cumhuriyet döneminin hazırlayıcıları olan I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı da konu edilmiştir.
*Realizm akımından etkilenilmiştir.
*Eserler, Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun bir bakışla yazılmıştır.
*Batıl inançlar ve hurafeler eleştirilmiştir.
*Toplumsal fayda esas alınmıştır.
*Doğu – Batı karşılaştırmaları yapılmıştır.
*Halkın sıkıntıları, aydın – halk çatışması konu edilmiştir.
*Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hikâyelerde Maupassant tarzının (olay hikâyesi) özellikleri görülür.
*Türk Milletindeki gurur duygusu, romanlarda kendini hissettirmiştir.
*Milli edebiyat zevk ve anlayışı devam ettiren bu dönem sanatçılarının kullandığı dil genellikle sadedir.

Önemli Temsilcileri:
Memduh Şevket Esendal, Aka Gündüz, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Aka Gündüz

---------------------------------------------------------

Bu anlayışı sürdüren romanları konularına göre şu alt başlıklarla ele almak mümkündür:

1. SİYASİ VE SOSYAL OLAYLARA DOĞRUDAN YER VEREN ESERLER:

a. Abdülhamit döneminden bahsedenler:

Sinekli Bakkal (Halide Edip Adıvar)
Bir Sürgün (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Abdülhamit Düşerken (Nahit Sırrı Örik)

b.İttihat ve Terakki Fırkasının Faaliyetlerini Anlatanlar:

Hüküm Gecesi (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Üç İstanbul (Mithat Cemal Kuntay)

c. Yolsuzluk, Rüşvet ve Ahlak Düşüklüklerini Anlatanlar:

Gizli El (Reşat Nuri Güntekin)
İstanbul'un Bir Yüzü (Refik Halit Karay)
Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Mahşer (Peyami Safa)
Sözde Kızlar (Peyami Safa)
Sodom ve Gomore (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

2. ANADOLU'YU İŞLEYEN ESERLER:

a. Anadolu'da Öğretmen:

Yeşil Gece (Reşat Nuri Güntekin)
Vurun Kahpeye (1926-Halide Edip Adıvar)
Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin)
Acımak (Halide Edip Adıvar)

b. Anadolu'da Subay:

Ateşten Gömlek (Halide Edip Adıvar)
Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Ankara (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

3. Aşk Romanları:

Akşam Güneşi (R. Nuri Güntekin)
Şimşek ( Peyami Safa)

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön