ÖZ ŞİİR (SAF ŞİİR) ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ (1920-1940) - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ÖZ ŞİİR (SAF ŞİİR) ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ (1920-1940)

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI > CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER
ÖZ ŞİİR (SAF ŞİİR) ANLAYIŞINI SÜRDÜREN
ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ (1920-1940)

*Saf şiir, şiirin şiirsel olmayan unsurlardan arındırılmasıdır.
*Öz şiir anlayışı, Batı edebiyatında Paul Valery, Stephane Mallerme gibi şairlerde görülür.
*Bizde ilk örneklerini Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit gibi Tanzimat Dönemi şairlerinde görürüz.
*Öz şiir anlayışıyla şiir yazan şairler, daha çok sembolist şairlerin görüş ve şiirlerinden etkilenmişlerdir.
*Mektepleşme eğiliminin dışında kalmışlardır.
*Edebiyatımızda “Saf Şiir” (Öz Şiir) eğilimi Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle olgunlaşmıştır.
*Şairlerde okuyucuda estetik haz uyandıran şiirler yazma eğilimi görülür.
*Şairler, memleketçi anlayıştan sıyrılıp sanatı ön plana çıkarmışlardır.
*Şairler, öğreticilikten (didaktik bilgiden) uzak durup musikinin çağrıştırdığı imgeleri kullanmışlardır.
*Şiirde öğretme amacı güdülmez.
*Şiir, toplum için değil, sanat içindir.
*Şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır.
*Şiirlerde, düşsel (hayali) ve bireysel yön ağır basar.
*Bu şiir tarzında önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır.
*Şiirde mükemmeliyetçilik öne çıkmıştır.
*Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
*Şiir, emek işidir.
*Her şair kendine has bir “imge düzeni” oluşturur. “Özgünlük” söz konusudur.
*Şiirde “anlam”a fazla önem verilmez.
*Şairler, anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar.
*”Gizemlilik, simgecilik, bireysellik, düşsellik, içsellik” gibi kavramlar şiirde ön plandadır.
* “Aşk, tabiat, ruh, ölüm, masal, rüya, renk” temaları ve “mitolojik unsurlar” yoğun bir şekilde işlenmiştir.
*İçsel bir yaklaşımla “insan” anlatılır.
*Şiirde biçime (dize, ölçü, uyak) ve dile önem verilir.
*Şiir dili, her şeyin üzerindedir. Dilde saflaşma görülür.
*Şiirde dil, günlük dilin kalıplarından uzaklaştırılmıştır.
*Ahenk, kafiye ile sağlanır.
*Düz yazıya özgü öğeler, şiirden uzaklaştırılmıştır.

*1923 öncesi dönemde büyük ölçüde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal tarafından temsil edilen öz şiir; Cumhuriyet sonrasında da, yine bu iki şairin ekseni etrafında Türk şiirinin iki ana eğiliminden biri olma özelliğini korumuştur.
*Bu anlayışın şairlerinden önemlileri; Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba’dır.


CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(HİKÂYE-ROMAN)

GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön