HİSARCILAR - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

HİSARCILAR

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI > CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER
HİSARCILAR:

*Hisarcılar, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda genelde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şair ve yazarlardan oluşur.
*Yazar ve şairlerin çoğu ortak görüşlere sahip olmakla birlikte bir kısmı onlardan ayrılır.
*Genelde milli duyguları ve manevi değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana olmuşlardır.
*Milli değerlerin yaşatılmasını arzu ederler; ama aşırı ve tutucu değillerdir.
*Hisarcılar ilk şiirlerini “Çınaraltı” dergisinde yayımlamışlardır.
*Garip akımına karşı bir duruş sergilerler.
*Bu şair ve yazarlar daha sonra 1950 yılında çıkarılmaya başlayan “Hisar” dergisi etrafında toplanmışlardır.
*Dergi, 1980 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılmıştır.
*Hisar'da 500'ü aşkın şair ve yazarın eserleri yayımlanmıştır.
*Hisarcılar, derginin ilk sayısında yayımlanacak bir bildiriyle "neler yapacaklarını açıklamak" yerine, zaman içerisinde "neler yapacaklarını gösterme"nin daha doğru olacağına inanmışlardır.
*Derginin kuruluşundan 16 yıl sonra Ankara Radyosu'nca hazırlanan bir programda derginin sanat anlayışını ve belli başlı ilkelerini ortaya koyarlar.
*Programa dergiyi temsilen Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Sâmanoğlu ve Nevzat Yalçın katılır.
*Gecikmeli olarak ilân ettikleri ilkelere otuz yıllık yayın hayatı boyunca sıkı sıkıya bağlı kalmışlar ve kendilerini, diğer topluluklara karşı (Toplumcu gerçekçiler, Birinci Yeniciler (Garipçiler), Maviciler, İkinci Yeniciler) Türk şiirini ve dilini koruyan yegâne "kale" olarak görmüşlerdir.
*Hisarcılara göre sanatçı hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmamalı ve bağımsız olmalıdır.
*Sanat millî olmalıdır.
*Ulusal olmayan bir sanat, sınırları aşamaz.
*Sanatta “asıl” olan yeniliktir. Fakat bu yenilik arayışı eskinin ret ve inkârı şeklinde olmamalıdır.
*Her alanda batı taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle reddedilmemelidir.
*Sanat, siyasetin aleti olmamalıdır.
*Dildeki kargaşaya son verilmelidir.
*Sanatçının kullandığı dil, yaşayan dil olmalıdır.
*“Öztürkçe” akımına, masa başında kelime uydurulmasına karşıdırlar.
*Şiir olarak kalabildiği sürece şiirde, aruz, hece veya serbest biçim kullanılabilir.
*Şiirde yeni söyleyişlere ulaşmayı hedeflemişlerdir.
*Şiir feda edilmemek koşuluyla şiirde her konunun işlenebileceğini dile getirirler.

Hisarcı Sanatçılar:
Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karaer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Gültekin Samancı (Samanoğlu), İlhan Geçer, Munis Faik Ozansoy, Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya, Bahaettin Karakoç, Yahya Akengin, Sevinç Çokum, Nüzhet Erman, Coşkun Ertepınar, Nevzat Yalçın, Tarık Buğra, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Sabahattin Engin, H. Rıdvan Çongur, Nurettin Özdemir, Rıza Polat Akkoyunlu, Macit Benice, Sabahat Emir, Oyhan Hasan Bıldırki, Şevket Bulut, M. Fahri Oğuz, Necmettin Hacıeminoğlu, M. Necati Özsu, Muhtar Körükçü, Mahmut Özay, Faik Baysal, M. Necati Sepetçioğlu, Feyzi Halıcı, Mehdi Halıcı, Ülkü Uluırmak, Bilgesu Duru, Burhanettin Muz, Yusuf Mardin, Ömer Atilla, Metin And, Ergun Sav, Kamuran Özbir, Rüştü Şardağ, Müjgân Cumbur, Mehmet Önder, Hilmi Ziya Ülken, Talat Sait Halman, İbrahim Minnetoğlu, İsmail Gerçeksöz, Ayla Oral, Turgut Özakman, Halide Nusret Zorlutuna


CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(HİKÂYE-ROMAN)

GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön