ANONİM (ORTAK) HALK EDEBİYATI - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

ANONİM (ORTAK) HALK EDEBİYATI

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > HALK EDEBİYATI / HALK ŞİİRİ

ANONİM (ORTAK) HALK EDEBİYATI / HALK ŞİİRİ:

*Halk tarafından uzun dönemler sonunda oluşmuş, halkın ortak malı olan ürünlerden oluşan bir edebiyattır.
*Söyleyeni belli olmayan ürünlerden oluşmuştur.
*Bu edebiyata ait şiirlerin (türkü, mani, ağıt) kime ait olduğu bilinmemektedir.
*Her eseri bir sanatkâr, şair vb. ortaya koyduğu gibi anonim edebiyata ait olan nazım biçimlerini de bir ilk söyleyen vardır, ama zamanla ilk söyleyen unutulmuş ve halkın beğenisinde yaşamaya başlamış olan bu eserler anonimleşmiştir.
*Somut ve gerçeklerle iç içe bir edebiyattır.
*”Masal, Fıkra, Efsane, Halk hikâyeleri” , “Türkü, Mani, Ninni, Ağıt, Tekerleme”
“Bilmece, Atasözü, Deyim, Alkış, Kargış” , “Kukla, Karagöz, Orta Oyunu, Meddah” bu dönemin başlıca ürünleridir.
*Anonim ürünlerde halkın konuştuğu yalın ve akıcı bir dil kullanılmıştır.
*Şiirlerinin nazım birimi dörtlüktür.
*Şiirler; hece ölçüsüyle, genellikle yarım ve cinaslı uyaklar kullanılarak söylenmiştir.
*Şiirlerde hece ölçüsünün 7’li, 8’li, 11’li kalıpları ağırlıklı olarak kullanılır.
*Ölüm, aşk, tabiat sevgisi, ayrılık acısı, özlem, yiğitlik, toplumsal aksaklıklar gibi konular işlenir.
*Mecazlara ve edebi sanatlara fazla yer verilmez.
*Sözlü geleneğe dayanır. 
İçeriğe dön | Ana menüye dön