MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DİL ANLAYIŞI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DİL ANLAYIŞI

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > MİLLİ EDEBİYAT
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DİL ANLAYIŞI:

*Yabancı dilbilgisi kuralları, Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılmamalıdır.
*Yabancı sözcükler, kendi dillerinde hangi sözcük türünden olursa olsun, Türkçede kullanılan türü esas alınmalıdır.
*Arapça ve Farsça kelimelerin yerine mümkün olduğu kadar Türkçelerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
*Eş anlamlı sözcüklerden Türkçe olan kullanılmalıdır.
*Arapça ve Farsça’dan gelen sözcüklerden, konuşma diline girip yaygınlaşmış olanlar, Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmalıdır.
*Arapça ve Farsça kelimeler, Türkçe telaffuzlarına göre yazılmalıdır.
*Bilim dilinde kullanılan Arapça ve Farsça terimlerin kullanılmasına devam edilebilir.
*Öteki Türk lehçelerinden kelime alınmamalıdır.
*Konuşmada, İstanbul şivesi esas alınmalıdır.
*İstanbul Türkçesine dayalı yeni bir yazı dili meydana getirilmelidir.


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön