MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DİL ANLAYIŞI - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DİL ANLAYIŞI

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > MİLLİ EDEBİYAT

MİLLİ EDEBİYAT (1911-1923)
(İKİNCİ MEŞRUTİYETTEN CUMHURİYETE)

D) MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DİL ANLAYIŞI, YENİ LİSAN HAREKETİ
VE YENİ LİSAN MAKALESİ:


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DİL ANLAYIŞI:

*Yabancı dilbilgisi kuralları, Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılmamalıdır.
*Yabancı sözcükler, kendi dillerinde hangi sözcük türünden olursa olsun, Türkçede kullanılan türü esas alınmalıdır.
*Arapça ve Farsça kelimelerin yerine mümkün olduğu kadar Türkçelerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
*Eş anlamlı sözcüklerden Türkçe olan kullanılmalıdır.
*Arapça ve Farsça’dan gelen sözcüklerden, konuşma diline girip yaygınlaşmış olanlar, Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmalıdır.
*Arapça ve Farsça kelimeler, Türkçe telaffuzlarına göre yazılmalıdır.
*Bilim dilinde kullanılan Arapça ve Farsça terimlerin kullanılmasına devam edilebilir.
*Öteki Türk lehçelerinden kelime alınmamalıdır.
*Konuşmada, İstanbul şivesi esas alınmalıdır.
*İstanbul Türkçesine dayalı yeni bir yazı dili meydana getirilmelidir.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön