CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI > CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER

10. CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ
       
*Cumhuriyet’le birlikte halk kültürüne önem verilmiş, halk kültürüne dayanan araştırmalar bilimsel nitelik kazanmıştır.
*Akademisyenler ve araştırmacılar, Anadolu'nun en ücra köşelerine gidip şiir, türkü, mani, ninni gibi halk kültürü ögelerini derlemişlerdir.
*Cumhuriyet döneminde de halk şiiri örnekleri verilmiştir.
*Halk şairleri, usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir.
*Yeni ve güçlü temsilciler çıkmıştır.
*Genel olarak saz eşliğinde şiirler söylenir.
*Sadece şiir yazan şairler de vardır. (Ör: Abdurrahim Karakoç)
*Kars, Erzurum, Sivas, Konya, Kayseri ve İstanbul gibi şehirlerde âşıklar kahvehanesi geleneğinin sürdürüldüğü görülür.
*Âşıklar şiirlerini kaset, cd vb. yollarla geniş kitlelere duyurma imkânı bulmuşlardır.
*Bu dönem halk şairleri, geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir.
*19. yüzyıl halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dil kullanmışlardır.
*Divan şiiri etkisi ve Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı bu dönemde azalmıştır.
*Yalın bir anlatım benimsenmiştir.
*Geleneksel biçim, ölçü ve türler kullanılmaya devam edilmiştir.
*Konu ve tema bakımından şiir daha da genişletilmiştir.
*Toplumu ilgilendiren her türlü tema, açık bir anlatımla dile getirilmiştir.
*Şiirlerde, toplumsal sorunlar karşısında halk bilinci ve halkın bakış açısı da yansıtılmıştır.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ESER VEREN BAZI HALK ŞAİRLERİ:
Âşık Veysel, Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Feymani, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Yaşar Reyhanî, Neşet Ertaş, Abdurrahim Karakoç

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön