CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI > CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER
CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ
       
*Cumhuriyet’le birlikte halk kültürüne önem verilmiş, halk kültürüne dayanan araştırmalar bilimsel nitelik kazanmıştır.
*Akademisyenler ve araştırmacılar, Anadolu'nun en ücra köşelerine gidip şiir, türkü, mani, ninni gibi halk kültürü ögelerini derlemişlerdir.
*Cumhuriyet döneminde de halk şiiri örnekleri verilmiştir.
*Halk şairleri, usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir.
*Yeni ve güçlü temsilciler çıkmıştır.
*Genel olarak saz eşliğinde şiirler söylenir.
*Sadece şiir yazan şairler de vardır. (Ör: Abdurrahim Karakoç)
*Kars, Erzurum, Sivas, Konya, Kayseri ve İstanbul gibi şehirlerde âşıklar kahvehanesi geleneğinin sürdürüldüğü görülür.
*Âşıklar şiirlerini kaset, cd vb. yollarla geniş kitlelere duyurma imkânı bulmuşlardır.
*Bu dönem halk şairleri, geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir.
*19. yüzyıl halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dil kullanmışlardır.
*Divan şiiri etkisi ve Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı bu dönemde azalmıştır.
*Yalın bir anlatım benimsenmiştir.
*Geleneksel biçim, ölçü ve türler kullanılmaya devam edilmiştir.
*Konu ve tema bakımından şiir daha da genişletilmiştir.
*Toplumu ilgilendiren her türlü tema, açık bir anlatımla dile getirilmiştir.
*Şiirlerde, toplumsal sorunlar karşısında halk bilinci ve halkın bakış açısı da yansıtılmıştır.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ESER VEREN BAZI HALK ŞAİRLERİ:
Âşık Veysel, Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Feymani, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Yaşar Reyhanî, Neşet Ertaş, Abdurrahim Karakoç


CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(HİKÂYE-ROMAN)

GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön