GAZAVATNAME - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

GAZAVATNAME

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLER
GAZAVATNAME (GAZANAME):
*Ordunun akınlarını, savaşlarını, kahramanlıklarını ve zaferlerini, düz yazı ya da şiir biçiminde anlatan eserlerdir.
*Arapçada gaza, cenk etmek anlamına gelen "gazavât" ile Farsçada destan anlamına gelen "nâme" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur.
*Daha çok din uğruna yapılan savaşlar için bu ifade kullanılır.
*Arap edebiyatında "magazi" diye bilinir.
*İlk gazavâtnâme örnekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır.
*Yükselme Devri’nde çokça yazılmış, sonraları azalmıştır.
*En son yazılan gazavatnameler 1853 Kırım Seferi ile 1897 Yunan Harbine aittir.
*Edebiyatımızda kırkı manzum olmak üzere 250 kadar gazavatname vardır.
*Kâşîfi'nin Gazaname-i Rum'u bu türün örnekleri arasındadır.


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön