GAZAVATNAME - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

GAZAVATNAME

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLER
GAZAVATNAME:
*Gazavâtnâme veya diğer kullanımıyla gazânâme, Türk edebiyatında ordunun akınlarını, savaşlarını, kahramanlıklarını ve zaferlerini, düz yazı ya da şiir biçiminde anlatan edebî tür.
*İlk gazavâtnâme örnekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır.
*Kâşîfi'nin Gazaname-i Rum'u bu türün örnekleri arasındadır.
*Arapçada gaza, cenk etmek anlamına gelen "gazavât" ile, Farsçada destan anlamına gelen "nâme" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur.
*Arap edebiyatında "magazi" diye bilinir.
*En son yazılan gazavatnameler 1853 Kırım Seferi ile 1897 Yunan Harbine aittir.
*Edebiyatımızda kırkı manzum olmak üzere 250 kadar gazavatname vardır.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön