CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE SOHBET TÜRÜ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE SOHBET TÜRÜ

SINIFLAR > LİSE 3 > LİSE-3 / 5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE SOHBET:

*Cumhuriyet Dönemi’nde diğer düzyazı türlerinde olduğu gibi sohbette de yalın bir dil ve anlatım kullanılarak Anadolu insanına seslenmek amaçlanmıştır.
*İnsana ve yaşama dair her tür kavram ve olgu bu dönem sohbetlerinde ele alınmıştır.
*Cumhuriyet Dönemi’nde Nurullah Ataç’ın Söyleşiler, Şevket Rado’nun Eşref Saat, Suut Kemal Yetkin’in Edebiyat Konuşmaları, Ahmet Kabaklı’nın Sohbetler adlı eserleri türün tanınmış örneklerindendir.


*Türk Edebiyatı’nda diğer türlere kıyasla sohbet türünde daha az eser verilmiştir.
*Bazı yazarlarımız sohbet türündeki yazılarını kitaplaştırmıştır.
*Eserlerini kitaplaştıran sanatçılarımızdan bazıları şunlardır:

Ahmet Rasim: Ramazan Sohbetleri

Şevket Rado: Eşref Saati, Aile Sohbetleri

Suut Kemal Yetkin: Edebiyat Söyleşileri

Nurullah Ataç: Karalama Defteri, Söyleşiler

Melih Cevdet Anday: Dilimiz Üzerine Konuşmalar

*Ayrıca Cenap Şahabettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali Yücel, Attila İlhan gibi yazarlarımız da bu türde eserler vermişlerdir.

İçeriğe dön