FECRİ ÂTİ ŞİİRİ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

FECRİ ÂTİ ŞİİRİ VE ÖZELLİKLERİ

SINIFLAR > LİSE 3 > LİSE-3 / 3. ÜNİTE: ŞİİR

FECRİ ÂTİ ŞİİRİ VE ÖZELLİKLERİ:

*Şiirler, “sanat için sanat” anlayışıyla yazılmıştır.
*Şahsî ve muhterem sanat anlayışından dolayı, ferdi konulara yönelmişlerdir.
*Fecri ati şairleri en çok aşk ve tabiat temalarını işlerler.
*Marazi, melankolik ve platonik, maddeden uzak bir beşerî aşkı dillendirirler.
*Şiirlerde kullanılan varlıkların hemen hepsi bir aşk unsurudur.
*Şairler, tabiat varlıklarına kendi ruh hallerini yüklerler.
*Şiirlerde mevsim ve vakitler önemli bir yer tutar.
(kış, sonbahar, akşam, gece, gece yarısı, seher, mehtap vs.)
*Tabiat, en ince teferruatına kadar tasvir yoluyla şiire girer.
*Şiirlerde hayallere sıkça yer verilir.
*Fecri ati şiiri genelde kısadır. Çünkü duygu içeren bir “an”ı tasvir ederler.
*Fecri ati şiirinde aruz ölçüsü tercih edilmiştir.
*Fecri ati şairleri, şiirlerinde eski nazım biçimleri yanında özellikle serbest müstezat ve soneyi tercih etmişlerdir.
*Fecri ati şairleri, müstezadı "serbest müstezat" haline getirip kullanmıştır.
*Vezin ve kafiyeyi tamamen atmamış, her bir mısraı aruzun ayrı bir kalıbıyla yazılabilen şiiri oluşturmuşlardır.
*Fecri ati şairlerinin şekil anlayışında, Fransız şairlerinin, özellikle sembolistlerin etkisi olmuştur.
*Şiirde, konudan çok söyleyiş önemlidir.
*Fecri ati şairleri, kelimelerin ses gücüne önem vermişlerdir.
*Kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir.
*Onlara göre şiir, sözcüklerle oluşturulan bir müziktir.
*Az kullanılan Arapça ve Farsça sözlükleri/terkipleri bulup şiire sokmuşlardır.
*Ağır bir dil kullanılır.
*Şiirde her şey apaçık söylenmemeli, kapalı olarak ifade edilmelidir.
*Fecri ati şairlerinde dil ile gerçek arasındaki bağ kopar.
*Onlara göre gerçek şiir, herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.
*Şiirlerde sembolizm, parnasizm ve empresyonizmin etkileri görülür.
*Fecri atinin en güçlü şairi Ahmet Haşim’dir.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön