MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR (1920-1950) - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR (1920-1950)

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI > CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER
MİLLÎ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR (1920-1950)

*Beş Hececiler ve bunların dışında Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Zeki Ömer Defne, Orhan Şaik Gökyay, Ahmet Kutsi Tecer gibi şairler, Cumhuriyet Dönemi’nde de Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirler yazmışlardır.
*Bunlar genelde bağımsız sanatçılardır.
*Anadolu ve Anadolu insanını anlatmayı sürdürmüşlerdir.
*Dönemin bazı şairleri, Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Hisar gibi dergiler etrafında toplanmış; halk şiiri kaynağından beslenmiş; hece ölçüsü ve dörtlüklerle memleket sevgisini, kahramanlıkları yansıtan şiirler yazmışlardır.
*Memleketin yüceltilmesi, övülmesi; memleket güzelliklerinin aktarılması bu şairlerin en önemli özelliğidir.
*Bu anlayışın sanatçıları, Cumhuriyeti ileri götürecek zihniyetin Anadolu’nun kendi kültüründe saklı olduğu üzerinde durur.
*Sanatçıları halk şairlerinden ayıran belki de tek özellik Batı şiirinden etkilenmiş olmalarıdır.

*Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmıştır.
*Bu şiir anlayışının kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisi işlenir.
*Halk edebiyatı geleneği, modern bir anlayışla devam ettirilmiştir.
*Genelde millî konulara yer verilir ve millî hisler ön plândadır.
*Didaktik özellikler taşır.
*Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiş; yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunca Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
*Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
*Sade ve özentisiz olma tercih edilir.
*Eserler, temiz ve duru Türkçeyle yazılır.
*Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır.
*Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar yer alır.
*Mahalli ve milli unsurlar, temanın anlatılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.

*Bu anlayışta yazan sanatçılardan bazıları:
Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay, Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Zeki Ömer Defne, Beş Hececiler (Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç), Hisarcılar, Necmettin Halil Onan, Ömer Bedrettin Uşaklı, Behçet Kemal Çağlar, Hüseyin Nihal Atsız, Şükufe Nihal BaşarCUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(HİKÂYE-ROMAN)

GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön