GENÇ KALEMLER DERGİSİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

GENÇ KALEMLER DERGİSİ

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > MİLLİ EDEBİYAT

GENÇ KALEMLER DERGİSİ:

*II. Meşrutiyet sonrası 1911-1912 yıllarında Selanik'te yayımlanmıştır.
*33 sayı yayımlanan bu edebiyat ve fikir dergisi, dilde sadeleşme akımının öncülüğünü yapmıştır
*8 sayı çıkarılan "Hüsün ve Şiir" dergisinin isminin 9. Sayıda "Genç Kalemler" olarak değiştirilmesiyle yayım hayatına girmiştir.
*İmtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Nesimi Sarım Bey, başyazarı ise Ali Canip Bey'dir.
*Genç Kalemler, o sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olan Ziya Gökalp'in çevresinde gelişen "Yeni Hayat" hareketinin de merkezinde yer almıştır.
*İttihat ve Terakkinin desteğini görür.
*Derginin kadrosu, Milli Edebiyat akımının öncüsü olmuş; milli bir edebiyat oluşturulabilmesi için önce dilde sadeleşme gerektiğini savunarak Yeni Lisan hareketini başlatmıştır.
*Dergide ilk defa Millî Edebiyat kavramı kullanılmış ve millî bir edebiyat oluşturmak için önce dilin millileştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
*Genç Kalemler, "Yeni Lisan" adlı dil hareketiyle tanınır hale gelmiştir.
*Yeni Lisan hareketinin manifestosu olarak kabul edilen ilk makale, Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınmış ve büyük bir "?" imzasıyla Genç Kalemler’de yayımlanmıştır.
*Yazıda, “dilde sadeleşme” düşüncesi savunulur.
*Dergide, Yeni Lisan ile ilgili birçok makale yayımlanır.
*Genç Kalemler'in başlattığı dil ve edebiyat hareketi, sert tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur.
*Bir yıl süren tartışmaların sonunda Hamdullah Suphi, Celâl Sahir, Yakup Kadri, Mehmet Fuat, Refik Halit “Yeni Lisan” hareketini kabul ettiklerini bildirmişlerdir.
*Genç Kalemler’de, tarih, siyaset, felsefe, sosyoloji, antropoloji ve tasavvuf gibi alanlarda da yazılar yayımlanmıştır.
*On beş günde bir yayımlanması düşünülmüşse de tam on beş günde bir çıkarılamamıştır.
*Genç Kalemler dergisinin çekirdeğini Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp oluşturur.
*Bunlar dışında derginin önemli yazarları arasında Mustafa Nermi, Kâzım Nami, Enis Avni, Aka Gündüz, Nesîmî Sârım,  Mehmet Ali Tevfik (Yükselen), Subhi Edhem, Muvaffak Galib, Âkil Koyuncu ve Rasim Haşmet vardır.
*Ömer Seyfeddin kendi adı dışında “Perviz”, Ali Canip “Yektâ Bâhir”, Ziya Gökalp “Demirtaş, Kaya Alp, Tevfik Sedat”, Kâzım Nâmi “Rumeli Sermuharriri”, Râsim Haşmet “(Ayın) Asfer”, Aka Gündüz “Enis Avni” takma adlarıyla dergide eser yayımlamışlardır.
*Dergi ayrıca, Türkçülük ideolojisinin yayım organı olmuştur.
*Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün ideoloğu” konumuna gelişi Genç Kalemler dönemindedir.
*Yayım hayatı, Balkan Savaşı'nın başlamasının ardından Selanik'in Kasım 1912'de Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasıyla son bulmuştur.
*Genç Kalemler kapandıktan sonra dergi yazarlarının büyük kısmı İstanbul'a gelmiş ve Türk Ocağı-Türk Yurdu çevresine katılmıştır.
*Türkçe’nin bugünkü şeklini almasında Genç Kalemler’in ve özellikle de yeni lisan hareketinin önemli bir payı vardır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön