MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ EDEBİYATI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ EDEBİYATI

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > MİLLİ EDEBİYAT
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ EDEBİYATI:

*Milli edebiyat dönemi içerisinde değerlendirilebilecek, “Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı”nın varlığından söz edilebilir.
*Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı, bir var olma mücadelesinin edebiyatıdır.
*Millî Mücadele dönemi edebiyatını kesin sınırlarla diğer dönemlerden ayırmak çok zordur.
*15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgaliyle başlayan ve aralıksız üç yıl süren Millî Mücadele'yi bütün boyutlarıyla ele alır.
*Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ve bu savaşa yazdıklarıyla katılan sanatçıların eserleriyle oluşmuştur.
*İzmir'in İşgali bütün yurtta infial uyandırır; şairlerimiz duyulan öfkeyle karışık ıstırabı şiirlerinde dile getirirler.
*Millî Mücadele ile ilgili şiirler sadece döneminde yazılmamış; savaştan sonra da mücadelenin heyecanını yansıtan şiirler yazılmıştır.
*Bu anlayışın şair ve yazarları, Servet-i Fünun’un, Fecr-i Ati’nin ve Milli Edebiyat’ın ünlü şahsiyetleridir.
*Türklük bilincini uyandıracak Milli bir edebiyat oluşturmak temel amaçtır.
*Milli Mücadele Dönemi Edebiyatında, vatan, bağımsızlık, Türk tarihindeki kahramanlıklar, Kurtuluş Savaşı, onun halktaki yansıması ve Atatürk konu edilmiştir.
*Dil ve sanat görüşü bakımından Milli Edebiyat döneminin devamı niteliğindedir.
*Yapıtlarda, halk dili yani sade bir dil kullanılmıştır.
*Hece ölçüsüyle, milli duyguları ele alan, moral verici, orduyu coşturucu şiirler yazılmıştır.
*Bu dönemin şiirlerinde tarih şuuruna çok önem verilmiştir.  
*Romanlarda işgal altındaki kentler, aydın-halk çatışması, yanlış batılılaşma işlenmiştir.
*Hikâyelerde savaşa ait gözlemler, Türk insanının, askerinin kahramanlığı ve fedakârlığı anlatılmıştır.
*Dergi ve gazetelerde Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen makale, fıkra ve denemeler kaleme alınmış, halkı coşturucu söylevler verilmiştir.
*En önemli isimleri olarak, Yahya Kemal Beyatlı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Nusret Zorlutuna, Ruşen Eşref Ünaydın, İsmail Habib Sevük, Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Aka Gündüz ve Falih Rıfkı Atay sayılabilir.
*Bu dönemin sanatçıları, aynı anlayışla Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam etmişlerdir.

*Mehmed Emin Yurdakul, Süleyman Nazif, Mehmed Akif Ersoy, Ziya Gökalp, Midhat Cemal Kuntay, Samih Rıfat, Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Ali Ekrem Bolayır, Celal Sahir Erozan, İzzet Ulvi, Enis Behiç Koryürek, Celal Nuri İleri, Ahmed Ağaoğlu, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel, İbrahim Alâeddin Gövsa, Halil Nihad Boztepe, Orhan Seyfi Orhon, Müfide Ferid Tek, Şukufe Nihal Başar gibi sanatçılar da bu dönemin özelliklerini taşıyan örnekler vermiştir.


MİLLİ MÜCADELE KONULU ÖNEMLİ ESERLER:
(Eserler, Milli Mücadele yıllarında veya sonrasında yazılmıştır.)

İstiklal Marşı - Mehmet Akif  (Şiir)
Dumlupınar Yolunda - Kemalettin Kamu (Şiir)
Üç Şehitler Destanı - Fazıl Hüsnü Dağlarca  (Şiir)
Kuvayı Milliye Destanı - Nazım Hikmet  (Şiir)
Vurun Kahpeye - Halide Edip  (Roman)
Ateşten Gömlek - Halide Edip  (Roman) (Milli Mücadele yıllarında yazılan tek roman)
Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay  (Roman)
Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara - Yakup Kadri  (Roman)
Yeşil Gece - Reşat Nuri Güntekin  (Roman)
Esir Şehrin İnsanları, Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir  (Roman)
Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da - Tarık Buğra  (Roman)
Kalpaklılar, Doludizgin - Samim Kocagöz  (Roman)
Kurtlar Sofrası - Attila İlhan  (Roman)
Dikmen Yıldızı - Aka Gündüz (Roman)
Halas - Mehmet Rauf (Roman)
Biz İnsanlar - Peyami Safa (Roman)
Hükümet Meydanı, Var Olmak, Vatan Tutkusu - İlhan Tarus (Roman)
Kutsal İsyan - Hasan İzzettin Dinamo (Roman)
Toz Duman İçinde – Talip Apaydın (Roman)
Sahnenin Dışındakiler: Ahmet Hamdi Tanpınar (Roman)
Dağa Çıkan Kurt - Halide Edip Adıvar  (Öykü)
Milli Savaş Hikâyeleri - Yakup Kadri  (Öykü)
Vatan Yolunda - Yakup Kadri  (Anı)
Türk’ün Ateşle İmtihanı - Halide Edip  (Anı)
Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları - Ebubekir Hazım  (Anı)
Ergenekon - Yakup Kadri  (Makale)


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön