BEŞ HECECİLER - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

BEŞ HECECİLER

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > MİLLİ EDEBİYAT

BEŞ HECECİLER (HECENİN BEŞ ŞAİRİ)

*Beş hececiler ismi verilen sanatçılar, şiire 1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlamışlardır.
*Millî edebiyat akımından etkilenmiş; önceleri aruzu kullanırken bırakıp heceye geçiş yapmışlardır.
*Eserleriyle hece ölçüsünü şiire egemen kılarlar.
*Sadece ölçü olarak bir değişim yaşatmamışlardır; şiirin işleyeceği konu ve dilin süsten, sanattan ve yabancı kelimelerden kurtulup sade bir Türkçe ile yazılmasını sağlamaya çalışmışlardır.
*Mütareke yıllarında şöhret kazanan hececiler, Anadolu'yu ve vasat insan tipini şiire sokmuşlardır.
*Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik işledikleri başlıca konulardır.
*Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.
*Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmayıp yeni biçimler denemişlerdir.
*Nesir cümlesini şiire aktarmışlardır.
*Düzyazıdaki söz diziminin şiirlerde de görülmesi beş hececilerde çok rastlanan bir özelliktir.
*Hece ölçüsünün 11 ve 14’lü gibi uzun kalıplarını kullanmayı tercih etmişlerdir.
*Yarım kafiye yerine tam, tunç ve zengin kafiyeyi tercih etmişlerdir.
*Gerçekçi bir şiir anlayışına sahip olsalar da romantizme kaydıkları görülür.
*Beş Hececiler ve eserleri, Türk edebiyatının önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştur.
*Hecenin bu beş şairinin bir araya gelip birlikte tam bir topluluk oluşturdukları söylenemez.
*Bu adlandırmayı ve gruplandırmayı İsmail Hakkı Sevük yapmıştır.
*Türk şiirinin serbest vezne yönelmeye başlaması ile etkileri azalmıştır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön