AĞIT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

AĞIT

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ > HALK NAZIM BİÇİMLERİ

HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ VE TÜRLERİ:

a-ANONİM HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ VE TÜRLERİ


AĞIT:

*Hem anonim halk edebiyatı hem de âşık edebiyatı nazım biçimidir.
*Ağıt, genellikle bir ölümün ya da üzüntü veren bir olayın ardından söylenen halk türküsüdür.
*Doğal afetler, ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir.
*Genellikle “uzun hava”, “kırık hava” denilen ezgilerle söylenir.
*Ağıt söylemeye “ağıt yakma”, ağıt söyleyenlere ise “ağıtçı” denilmektedir.
*Ağıtın İslamiyet öncesi edebiyattaki adı “sagu”, divan edebiyatındaki adı ise “mersiye”dir.
*Türklerde ağıt geleneği çok eskidir. Anadolu'nun hemen her yerinde söylenir.
*Ölçü ve uyak düzeni genellikle türkülerle aynıdır.
*Türkçede 7, 8 ve 10 heceli ağıtlar yaygındır. En çok rastlanılanı 8 hecelilerdir.

Ağıt Örneği:
Ayvalıktan indirdiler
Kamyonlara bindirdiler
Öğlen ikindi arası
Hacı beyi öldürdüler

Mezarına mezarına
Kuşlar kondu mezarına
Hacı beyin kır atını
Çekin sultan pazarına

Evlerinin önü arpa
Dalları var kırpa kırpa
Hacı beyi öldürmüşler
Kollarını çırpa çırpa

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön