FELSEFİ METİNLER - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

FELSEFİ METİNLER

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ > ÖĞRETİCİ METİNLER

FELSEFÎ METİNLER:

*Felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefi metin denir. *Yunanca “seviyorum” anlamına gelen phileo ile “bilgi, bilgelik” anlamına gelen sophia sözcüklerinin birleşmesinden oluşan felsefe kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur.  
*İnsan yaşamının anlamı, varlık, bilgi ve değerler ile ilgili sorulara cevap bulmaya; bu konularda ortaya çıkan problemleri çözümlemeye çalışır.  
*Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir.  
*Felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her türlü malzemeyi aklın eleştirici süzgecinden geçirir.  

>Felsefi metinlerin özellikleri şunlardır:
*Felsefi metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
*Kelimeler daha çok kavramsal yanları öne çıkarılır.
*Bu metinlerde, daha çok, soyutlamalardan yararlanılır. 
İçeriğe dön | Ana menüye dön