FELSEFİ METİNLER - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

FELSEFİ METİNLER

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ > ÖĞRETİCİ METİNLER
FELSEFÎ METİNLER:
*Felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefi metin denir.
*Yunanca “seviyorum” anlamına gelen phileo ile “bilgi, bilgelik” anlamına gelen sophia sözcüklerinin birleşmesinden oluşan felsefe kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur.
*İnsan yaşamının anlamı, varlık, bilgi ve değerler ile ilgili sorulara cevap bulmaya; bu konularda ortaya çıkan problemleri çözümlemeye çalışır.
*Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir.
*Felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her türlü malzemeyi aklın eleştirici süzgecinden geçirir.


>Felsefi metinlerin özellikleri şunlardır:
*Felsefi metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
*Kelimeler daha çok kavramsal yanları öne çıkarılır.
*Bu metinlerde, daha çok, soyutlamalardan yararlanılır.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön