AKİS / AKROSTİŞ / LEBDEĞMEZ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

AKİS / AKROSTİŞ / LEBDEĞMEZ

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > SÖZ SANATLARI
AKİS (ÇAPRAZLAMA) (YANSIMA):
*Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis denir.
*Bir mısra içinde anlamlı bir ifadenin ters çevrilip, yine anlamlı bir ifadeye dönüştürülerek yerleştirilmesiyle yapılan sanattır.
Örnek:
Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır.

Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemelidir.

Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu didem,  
Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem.AKROSTİŞ:
*Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru anlamlı bir sözcük oluşturmasına akrostiş denir.

Örnek:
Var olan bir sen bir ben bir de bu bahar,
Elden ne gelir ki? Güzelsin gençliğin var.
Dünyada aşkımız ölüm gibi mukaddes
İnan ki bir daha geri gelmez bu günler,
Âlemde bu andır bize dost esen rüzgâr.    (Cahit Sıtkı Tarancı)LEBDEĞMEZ (DUDAKDEĞMEZ):
*İçinde "dudak sessiz harfleri" (yani b, f, m, p, v) diye tanımlanan harfler bulunmayan sözcüklerle yazılmış şiirlerdir.  
*"Dudakdeğmez" adı da verilir.  
*Halk edebiyatımızda kullanılır.  
*Bu türde şiirler söylemek bir ustalık işareti sayılır.  

Nice yıldır dil gireli zarına canan senin
Cana tek can asılıdır darına canan senin
Âşıkın daldan atarak yardaki aşnasın sen
Hayalet nice dayanak narına canan senin (Âşık Zülali)

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön