DESTAN NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR? - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DESTAN NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ > HALK NAZIM BİÇİMLERİ
DESTAN:
*Âşık edebiyatı nazım biçimidir. Milletlerin tarihine ait kahramanlıkları konu edinen halkın ortak malı olan destanlarla karıştırılmamalıdır.
*Yiğitlik, savaş, deprem, yangın gibi toplumsal açıdan önemli konuların işlendiği bir türdür.
*En uzun nazım biçimidir.
*Nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısında sınır yoktur.
*Genellikle 11’li hece ölçüsü ile yazılır. (8’li olanları ve mani kalıbıyla söylenenleri de vardır.)
*Kafiye örgüsü koşma ile aynıdır. (abab, cccb, dddb ya da abcb, dddb, eeeb)
*Koşmadan farkı uzun olmasıdır.
*Son dörtlükte şairin mahlası geçer.
*Kayıkçı Kul Mustafa’nın “Genç Osman Destanı” bu türün en güzel örneklerindendir.
*Destanlar ikiye ayrılır; Yapay ve Doğal Destanlar.
Yapay Destanlar: Yazarı belli olan, daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü…
Doğal Destanlar: Anonim (yazarı belli olmayan), ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve sözlü destan türüdür.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön