METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI:
*Temelde şiir ve düzyazı biçiminde gruplanan metinler; gerçeklikle ilişkileri, işlevleri, yazılış amaçları, hedef kitleleri, kullanılan anlatım biçim ve teknikleri vb. ölçütlere göre sınıflandırılabilir.
*Metinler, sanat metinleri (edebî metinler) ve öğretici (bilgilendirici) metinler olmak üzere ikiye ayrılır.
*Ayrıca sanat metinleri ve öğretici metinler de kendi içinde gruplandırılır.
*Sanat metinleri; edebî bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla yazılır.
*Coşku ve heyecanı dile getiren metinler (şiir), öyküleyici (anlatmaya bağlı) metinler (masal, fabl, destan, hikâye, roman), göstermeye bağlı metinler (tiyatro) sanat metinleridir.
*Öğretici metinler; tanıtmak, bilgi ve haber vermek, uyarmak, düşündürmek, kanıları değiştirmek, yönlendirmek gibi amaçlarla yazılır.
*Tarihî metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metin türleri (makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları), kişisel hayatı konu alan metin türleri (anı, günlük, gezi yazısı, biyografi / otobiyografi, mektup) öğretici metinlerdir.


*METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI-1:
(İfade Şekillerine Göre)

1-ManzumEserler (Şiir)
2-Mensur Eserler (Düzyazı)


*METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI-2:
(Yazılış amaçları, Hedef kitleleri, Anlatım biçimleri, Gerçeklikle ilişkilerine göre)


D-Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

E-Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

a-Anlatmaya Bağlı MetinlerMETİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)    İçeriğe dön