TARİHİ METİNLER - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TARİHİ METİNLER

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ > ÖĞRETİCİ METİNLER
TARİHÎ METİNLER:
*Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan; olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına tarih, tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir.

>Tarihi metinlerin özellikleri şunlardır:
*Tarihî metinlerde öğreticilik amacı vardır. Dolayısıyla bu metinlerde açık, anlaşılır bir dil kullanılır.
*Söz sanatlarına, mecazlara, imgelere yer verilmez.
*Tarihî metinlerde yazar anlatıma kendi duygu ve düşüncelerini katmaktan kaçınır. Yani bu metinlerde nesnel bir anlatım benimsenir.
*Tarihî metinlerde öğreticilik amaçlandığından bu metinler çok anlamlılığa açık değildir.
*Dilin göndergesel işlevi öne çıkar.
*Sözcükler daha çok gerçek anlamıyla kullanılır.
*Tarihî metinlerle, tarihî bir olayı ele alan edebî metinler karıştırılmamalıdır.
*Edebî metinler kurmacadır, tarihî metinler ise belge niteliği taşır ve nesnel verilere bağlı olarak oluşturulur.
*Bu durumda tarihî bir olayı ele alan roman ve öyküler tarihî metin değil, sanat eseridir. Bu metinlerde amaç öğretmek, nesnel bilgi vermek değil; sanat, güzellik oluşturmaktır. Böyle metinlerde edebî metinlerin özellikleri öne çıkacaktır.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön