CİNAS / SECİ / İŞTİKAK - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

CİNAS / SECİ / İŞTİKAK

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > SÖZ SANATLARI
CİNAS (SESTEŞLİK):
*Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır.

Örnek:
Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam götürseler asmaya.

Göl kıyısındaki sazların arasında bir saz sesi geliyordu.

Kara gözler,
Sürmeli kara gözler,
Gemim deryada kaldı,
Gözlerim kara gözler.SECİ (İÇ UYAK):
*Düzyazıda, cümle içinde yapılan uyağa denir.
*Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine seci denir.

Örnek:  
İlahi, kabul senden, ret senden; şifa senden, dert senden.  
İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

Ten cübbesi çak gerek, gönül evi pak gerek.

Ey gözlerin nuru, gönüllerin sürûru; başımızın tâcı, dil ehlinin mîrâcı.İŞTİKAK (TÜRETME):
*Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak denir.

Örnek:
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler.  
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Karşısında nice erbâb-ı denaât titrer,
Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezâdır kalemim.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön