ANLAM - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

ANLAM

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ > ÖĞRETİCİ METİNLER

ÖĞRETİCİ METİNLERDE ANLAM:

*Öğretici metinlerde söz ve söz öbekleri (grupları) daha çok ilk anlamlarıyla kullanılır. Bundan dolayı öğretici metinlerde anlam okuyucuya, mekâna ve zamana göre değişmez. Yani okuyucu, zaman ve mekân faktörleri öğretici metinlerin anlamını etkilemez. Bu bakımdan öğretici metinler edebî metinlerden farklılık gösterir.
*İyi bir edebî metin birden çok anlama ve yorumlamaya açık olan metindir. İyi bir öğretici metin ise yazarın anlatmak istediği anlamı yorumlamaya meydan vermeden ileten metindir.
*Öğretici metinlerin amacı, bilgi vermek, aydınlatmak, açıklamaktır. 
İçeriğe dön | Ana menüye dön