NAZIM BİRİMLERİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

NAZIM BİRİMLERİ

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER)

NAZIM BİRİMLERİ:

a-MISRA (DİZE):
*Bir şiirin her satırına dize (mısra) denir.
 
*Azade Mısra: Divan edebiyatında tek mısradan oluşan şiirlerdir.

Örnek:
“Ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler.” (Hayali)


*Mısra-ı Berceste: Divan edebiyatında şiirdeki en güçlü, en güzel dizeye verilen addır.

Örnek:  
Eğer maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir. (Koca Ragıp Paşa)

 
b-BEYİT:
*Anlamın iki dizede tamamlandığı, anlamca ilişkili iki dizeden oluşan şiir bölümüdür.

Örnek:         
Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradum sem'i yanmaz mı (Fuzuli)


c-KIT’A (DÖRTLÜK):
*Halk edebiyatında ve modern edebiyatta dört mısradan oluşan nazım birimidir.
*Divan edebiyatında dört mısradan oluşan nazım şeklidir.

Örnek:         
Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...
Kalıplar gerçeği göstermez belki
Gönül perdeleri sökülsün de gör.  (Abdurrahim Karakoç)


d-BENT:
*Ölçülü ve anlamlı, birbirine bağlı ikiden fazla dizeden oluşan nazım birimidir.
*Şiirin her bir bölümüdür.
*Bendin mısra sayısı değişebilir.

Örnek:           
Anlat bakır mangal yalnızlığını anlat
Anlat yalnızlığını rüyadan kalma halı
Ayaklara ışık tut vücutlara şarkı kat
Birbirinin içinde iki kardeşin eli
Anlat yalnızlığını rüyadan kalma halı  (Sezai Karakoç)


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön