NAZIM BİRİMLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

NAZIM BİRİMLERİ

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER)
NAZIM BİRİMLERİ:

a-MISRA (DİZE):
*Bir şiirin her satırına dize (mısra) denir.
*Azade Mısra: Divan edebiyatında tek mısradan oluşan şiirlerdir.

Örnek:
“Ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler.” (Hayali)


*Mısra-ı Berceste: Divan edebiyatında şiirdeki en güçlü, en güzel dizeye verilen addır.

Örnek:  
Eğer maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir. (Koca Ragıp Paşa)b-BEYİT:
*Anlamın iki dizede tamamlandığı, anlamca ilişkili iki dizeden oluşan şiir bölümüdür.

Örnek:        
Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradum sem'i yanmaz mı (Fuzuli)c-KIT’A (DÖRTLÜK):
*Halk edebiyatında ve modern edebiyatta dört mısradan oluşan nazım birimidir.
*Divan edebiyatında dört mısradan oluşan nazım şeklidir.

Örnek:        
Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...
Kalıplar gerçeği göstermez belki
Gönül perdeleri sökülsün de gör.  (Abdurrahim Karakoç)d-BENT:
*Ölçülü ve anlamlı, birbirine bağlı ikiden fazla dizeden oluşan nazım birimidir.
*Şiirin her bir bölümüdür.
*Bendin mısra sayısı değişebilir.

Örnek:           
Anlat bakır mangal yalnızlığını anlat
Anlat yalnızlığını rüyadan kalma halı
Ayaklara ışık tut vücutlara şarkı kat
Birbirinin içinde iki kardeşin eli
Anlat yalnızlığını rüyadan kalma halı  (Sezai Karakoç)

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön