TRAJEDİ (TRAGEDYA) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TRAJEDİ (TRAGEDYA) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > TİYATRO > TİYATRO TÜRLERİ
TRAJEDİ (TRAGEDYA):
*Trajedi, "çok acıklı, yürekler acısı" anlamına gelmektedir.
*Oyun türü olan trajedinin konusu da acıklı konulardır.
*İzleyicilerde uyandırdığı acıma ve korku duyguları aracılığıyla ruhu tutkulardan temizlemeyi amaçlayan tiyatrolardır.
*Trajedide olaylar, genellikle tarihten ve efsanelerden (mitolojiden)  alınır.
*Kişiler, hükümdarlar ve soylulardır. Üstün özellikli kimselerdir.
*Eser tümüyle ağırbaşlı, ciddi bir atmosferde geçer.
*Erdeme ve ahlaka büyük değer verilir.
*Trajedilerde uygunsuz sayılan, vurma, yaralama, ölme gibi acı veren olaylar, sahnede gösterilmez. Bu tür olaylar ve sözler, sahne arkasından duyurulur.
*Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.
*Üç birlik kuralına (yer, zaman, olay) uyulur.
*Oyunda korolara yer verilir. Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
*Nazım halinde (manzum) yazılması ve değişmez kaidelere bağlı olması sebebiyle öbür tiyatro çeşitlerinden kolayca ayrılır.
*Trajediler genellikle beş perdelik oyunlardır.
*Çoğu felaketli sonuçlara bağlanır.
*İlk örnekleri M.Ö. 6. yüzyılda eski Yunan’da görülmüştür.

*Bazı klasik trajedi örnekleri:
Aiskhylos'un Zincire Vurulmuş Prometheus'u,
Sophokles'in Kral Oidipus'u
Euripides'in Andromakhe'ı.

*Türün yazarları: Aiskhylos, Sophokles, Euripides, Corneille ve Racine.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön