ÖĞRETİCİ METİNLER VE ZİHNİYET - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ÖĞRETİCİ METİNLER VE ZİHNİYET

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ > ÖĞRETİCİ METİNLER
ÖĞRETİCİ METİNLER VE ZİHNİYET:
*Her metin, yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik, siyasî yapısını, sanat anlayışını yansıtır.
*Dönemin bu özelliklerine zihniyet diyebiliriz.
*Metin, yukarıda sayılan unsurların hepsinden yararlanılarak oluşturulan bir bütündür.
*Bir metinde, metnin yazıldığı dönemin özellikleri metne sindirilmiş bir şekilde yer alır. Bu özellikler metinle bütünleşir.
*Bir metni incelerken metinden dönemin zihniyetine ait ipuçları tespit edilir.
*Öğretici metinler; toplum, kültür ve sanat hayatıyla ilgili düşüncelerin dile getirildiği, okuyucunun bu konularda bilgilendirilmeye çalışıldığı metinlerdir. Bu nedenle bu metinler aynı zamanda yazıldığı dönemin bu konulara bakış açısını da yansıtan belgelerdir.
*Okuyucuyu yönlendirme söz konusu olabilir.
*Metinlerde ele alınan konular, kullanılan dilin özellikleri, seçilen sözcükler, tutum ve davranışlar da dönemin zihniyetini yansıtan öğelerdir.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön