BİLİMSEL METİNLER - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

BİLİMSEL METİNLER

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ > ÖĞRETİCİ METİNLER
BİLİMSEL METİNLER:
*Bilimsel bilgiyi iletmeyi sağlayan metinlere “bilimsel metin” denir.
*Bilimsel metinler; bilimsel makale, tarama, değerlendirme yazıları, konferans raporları, toplantı özetleri olarak gruplandırılabilir.

>Bilimsel metinlerin özellikleri şunlardır:
*Bu metinler “başlık, özet, giriş, asıl metin, sonuç ve tartışma” bölümlerinden oluşur.
*Alanında uzman kişilerce kaleme alınır.
*Bilimsel metinlerde nesnel bir anlatım benimsenir. Kişisel düşünceler ve yorumlar anlatıma katılmaz.
*Ortaya konan nesnel görüşler, sağlam kaynaklara dayandırılır ve bu kaynaklar yazının sonunda belirtilir.
*Bilimsel metinlerde açık, anlaşılır bir dil kullanılır.
*Dilin göndergesel işlevi öne çıkar.
*Terimlere çokça yer verilir.
*Bu metinler çok anlamlılığa kapalıdır.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön