DİDAKTİK ŞİİR - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

DİDAKTİK ŞİİR

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > ŞİİR TÜRLERİ

DİDAKTİK ŞİİR

*Bilgi vermek,  öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.
*Ahlakilik ağır basar.
*Kuru bir üslubu vardır. Duygu yönü zayıftır.
*Manzum hikâyeler ve fabllar didaktiktir.
*İlk didaktik şiir Yunan şairi Hesiodos tarafından yazılmıştır.
*Türk edebiyatında: Yusuf Has Hacip (Kutadgu Bilig), Edip Ahmet (Atabetü’l-Hakayık);
Divan edebiyatında Nabi (Hayriye), Tekke edebiyatında Yunus Emre (Risaletün-Nushiye); Servet-i Fünun edebiyatında Tevfik Fikret (Şermin) didaktik şiirleriyle tanınmışlardır.

Didaktik Şiir Örneği:

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Bilmem ki ölüm var mıdır ondan daha alçak!
Ey dipdiri meyyit: "İki el bir baş içindir."
Davransana eller de senin, baş da senindir.
Ye's öyle bataktır ki düşersin, boğulursun
Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!        (M. Âkif ERSOY)

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön