DİDAKTİK ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DİDAKTİK ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > ŞİİR TÜRLERİ
DİDAKTİK ŞİİR:
*Bilgi vermek,  öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.
*Ahlakilik ağır basar.
*Kuru bir üslubu vardır. Duygu yönü zayıftır.
*Manzum hikâyeler ve fabllar didaktiktir.
*İlk didaktik şiir Yunan şairi Hesiodos tarafından yazılmıştır.
*Türk edebiyatında: Yusuf Has Hacip (Kutadgu Bilig), Edip Ahmet (Atabetü’l-Hakayık);
Divan edebiyatında Nabi (Hayriye), Tekke edebiyatında Yunus Emre (Risaletün-Nushiye); Servet-i Fünun edebiyatında Tevfik Fikret (Şermin) didaktik şiirleriyle tanınmışlardır.

Didaktik Şiir Örneği:
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Bilmem ki ölüm var mıdır ondan daha alçak!
Ey dipdiri meyyit: "İki el bir baş içindir."
Davransana eller de senin, baş da senindir.
Ye's öyle bataktır ki düşersin, boğulursun
Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!       (M. Âkif ERSOY)

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön