SONE NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR? - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SONE NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ > BATI KAYNAKLI NAZIM BİÇİMLERİ
SONE:
*Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı nazım biçimidir.
*İlk olarak İtalyan edebiyatında görülmüştür.
*Bu nazım biçimini sanatçılarımız Fransız edebiyatından etkilenerek kullanmışladır.
*Genel olarak kısa şiir, türkü anlamına gelir.
*İki dörtlük ve iki üçlükten (14 dizeden) oluşan, özel bir uyak düzeni olan nazım şeklidir.
*Sonelerin konusu genellikle lirik konular ve aşktır. Ama her tür konu işlenebilir.
*Türk edebiyatında ilk olarak Servet-i Fünun şairleri kullanmıştır.
*Edebiyatçılarımız, bu türü olduğu gibi almamış, uyak düzeninde değişiklik yapmışlardır.
*Dörtlükler genelde sarmal kafiyedir.
*En çok kullanılan uyak düzenleri şöyledir: abba, cddc, eff, egg / abba, cddc, eef, ggf / abab, cdcd, eff, egg /  abab, cdcd, eff, ggf    
*Sonelerde asıl duygu ve düşünce üçlüklerde dile getirilir.  
*Özellikle son dize, duygu yönünden en güçlü dize olur.
*Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin bu nazım şeklini bolca kullanmışlardır.

Sone Örneği:
Derdim, yeter, sâkin ol, dinlen biraz artık!
Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam,
Siyah örtülerle sardı şehri karanlık;
Kimine huzur iner gökten, kimine gam.

Bırak, şehrin iğrenç kalabalığı gitsin,
Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte
Toplasın acı meyvesini nedâmetin
Sen gel, derdim, ver elini bana, gel şöyle.                       

Bak göğün balkonlarından geçmiş seneler
Eski zaman esvaplarıyla eğilmişler;
Hüzün yükseliyor, güler yüzle, sulardan.

Seyret bir kemerde yorgun ölen güneşi
Ve uzun bir kefen gibi doğuyu saran
Geceyi dinle, yürüyen tatlı geceyi.      (Charles Baudelaire'den çeviri: Sabahattin Eyuboğlu)

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön