PANEL TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

PANEL TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
PANEL:
*Bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına “panel” denir.
*Panele politika dilince yuvarlak masa konferansı da denilmektedir.
*Panelde konuşmacı sayısı iki ise buna diyalog denir.
*Panel terimi, toplantının konuşmacılar, dinleyiciler olarak iki “bölüm”den oluştuğunu anlatır.
*Toplum sorunlarının konuşulması için en sık uygulanan toplantı türü paneldir.
*Radyo ve televizyonda da çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar, “panel” şeklinde yapılmaktadır.
*Panelde bir yarışma havası yoktur.
*Paneli bir başkan yönetir.
*Tartışmacı üyelerin sayısı en az 3, en fazla 6 olabilir.
*Bunların her biri ayrı bir meslek kolundan seçilmelidir. Böylece konunun belli bir çerçeve içinde sıkışıp kalması önlenmiş olur. Konu değişik yönlerden işlenir.
*Panel başkanı ortada olmak üzere, üyeler bir masa etrafında otururlar.
*Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartışma kurallarını belirlerler.
*Panel başkanı, önce tartışmacı üyeleri dinleyenlere tanıtır.
*Ele alınan konunun ana hatlarını ortaya koyar.
*Panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağını açıklar.
*Panel resmiyetten uzak samimî bir sohbet havası içinde sürdürülür.
*Başkan, konuşmaların sırasını ve süresini düzenler. Açıklanması gereken konularla ilgili sorular sorar.
*Konuşmalar akıcı, canlı, herkesin anlayacağı bir dille yapılır.
*Konuşmalarda eleştiri vardır fakat suçlama yoktur. Hiçbir zaman kırıcı, yerici ve kendini övücü davranışlar içine girilmez.
*Panelin sonunda, dinleyiciler, panel üyelerine soru sorma imkânına sahiptirler.
*Panel sonunda tartışma, dinleyicilere de geçerse tartışma forum halini alır.
*Panel başkanının görevleri:
-Konuyu belirtmek, konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek, panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak, şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek, konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön