SERBEST MÜSTEZAD - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

SERBEST MÜSTEZAD

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ > BATI KAYNAKLI NAZIM BİÇİMLERİ

BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
NAZIM BİÇİMLERİ VE TÜRLERİ:


SERBEST MÜSTEZAD:

*Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı nazım biçimidir.
*19. yüzyıl sonlarında özellikle Servet-i Fünuncuların geliştirdikleri bir nazım biçimidir.
*Divan şiirindeki müstezat'tan bazı özellikleriyle ayrılır.
*Serbest müstezat, hem aruz, hem de hecenin çeşitli kalıplarıyla yazılabilir.
*Temel olarak alınan kalıbın çeşitli parçaları çeşitli düzenlerle bir arada kullanılabileceği gibi aynı nazım içinde yalnız bir kalıp değil, başka kalıplar ve bunların parçaları da kullanılabilir.
*Uzun ve kısa mısralar kimi zaman belli bir düzen içinde sıralanır, kimi zaman da herhangi bir düzene bağlı kalınmaz.
*Kafiye örgüsünün düzenlenişi de kurala bağlı değil, şairin isteğine bağlıdır.
*Müstezat'ın daha özgürce kullanılmış biçimdir.
*Sembolizmin yaygın olduğu bir dönemde Fransa'da ortaya çıkan bir şiir şeklidir.
*Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şairlerince kullanılmıştır.
*Serbest müstezatta, nazım nesre yaklaştırılmıştır.
*Bu özellikleriyle serbest müstezat, Divan şiirindeki müstezat'ın geliştirilmesiyle oluşturulmamış, doğrudan Batı şiirinden alınmıştır.
*Serbest nazıma geçişte bir basamak olmuştur. Serbest nazıma geçişi sağlamıştır.
*Serbest müstezatın başarılı örneklerini Tevfik Fikret, Cenap Sahabettin ve Ahmet Haşim vermiştir.
Serbest Müstezad Örneği:              

KIŞ
Yine kış,
Yine şems-i mesâda (akşam güneşi), ah o bakış,
Yine yollarda serseri dolaşan
Âşiyânsız tuyur-ı pür-nâliş( inleyen yuvasız kuşlar)Tehi kalan ovalar
Sükût eder sanılır mevsimin gumûmuyla
Harab olan sarı yollarda kalmamış ne gelen,
Ne giden,
Şimdi yalnız kavafil-i evrâk (yaprak yığını)
Mütemadî sürüklenir bir uzak
Ufk-ı pür-ıztırab u nermide.Yine kış, yine kış
Bütün emelleri bir ağlayan duman sarmış          (Ahmet Hâşim)

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön