TRİYOLE - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

TRİYOLE

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ > BATI KAYNAKLI NAZIM BİÇİMLERİ

BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
NAZIM BİÇİMLERİ VE TÜRLERİ:


TRİYOLE:

*Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı nazım biçimidir.
*10 mısralık nazım şeklidir. (2, 4 , 4)
*Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı ikinci kısım gelir.
*Kafiye şeması: AB/ aaaA/ bbbB şeklindedir.
*İlk iki mısraın birincisi ilk dörtlüğün sonunda; ikincisi ikinci dörtlüğün sonunda tekrar eder.
*Son dize en güçlü dizedir.
*Servet- i Fünun şairleri tarafından nadir de olsa kullanılmıştır.

Triyole Örneği:
Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâlet var,
Nedir bu hâl-i perişanın ey hilâl-seher?
Sabâh-ı feyz-i bahâride mübtesem ezhâr
Çemen çemen mütemevvic nesîm-i anber-bâr:
Niçin? ben anlamadım kimden etsem istifsâr?
Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâlat var!
Dem-i seherde yanında şu parlayan ahter
Hazan içinde solan bir çiçek gibi dil-ber
Sürûr fec ile şâdân iken bütün yerler,
Nedir bu hâl-i perişanın ey hilâl-i seher?  (Tahsin Nahit)


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön