DRAM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DRAM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > TİYATRO > TİYATRO TÜRLERİ
DRAM:
*Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir.
*Trajedi ile komedi arasında bir tiyatro türüdür. Trajik ve komik ögeler kaynaşmıştır.
*Sürekli olarak aristokrat zümrenin yaşayışının veya sadece hayatın gülünç taraflarının sahneye konması yeterli bulunmayarak, hayatı birçok tarafıyla temsil etme arzusundan doğmuştur.
*Modern tiyatroya geçişi sağlamıştır.
*Türkçe karşılığı "acıklı olay"dır.
*Konularını günlük olaylardan ya da tarihten alabilir.
*Kahramanları her sınıftan (halk - soylu ayrımı gözetmeksizin) seçilebilir.
*Olay; hem acıklı, hem güldürücü olabilir.
*Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
*Her çeşit olay ve konuşmaya sahnede yer verilebilir.
*Perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır.
*Manzum ve düzyazı olarak yazılabilir.
*Dramın ciddi ve ağırbaşlı yazılmış şekline “piyes”, duygulandırıcı ve fazla heyecan verici olanına “melodram” denir.
*Melodram müzikli oyun demektir, yalnız günümüzde müzik kısmı atılmıştır.
*Yine dram türlerinden olan "feeri" ise bir masalın sahneye konulmuş şeklidir. Kahramanları cin, peri, dev gibi düşsel varlıklardır. Olayın geçtiği yer ve zaman belli değildir.
*Türün yazarları:
İngiliz – Shakespeare;
Alman - Goethe ve Schilller;
Fransız - Victor Hugo (Cromwell)

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön