MANZUM HİKÂYE VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MANZUM HİKÂYE VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > DÜZYAZI TÜRLERİ
MANZUM HİKÂYE:
*Nazmın nesre yaklaştırılmasıyla ortaya çıkan bir türdür.
*Nazım şeklinde yazılan hikâyelerdir.  
*Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.
*Didaktik şiir özelliği gösterir.
*Mensur hikâyelerdeki gibi olay, yer, zaman, kahramanlar vardır.
*Genelde bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır.
*Daha sonra ise olay anlatılır.
*Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir.
*Daha çok, ders veren, eğitici, öğretici, etkileyici konular seçilir.
*Ölçü ve uyağa dikkat edilir.
*Anlam, alttaki dizelerde devam eder.
*Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
*Dizelerin uzunlukları aynı olmayabilir.
*Bu nazım şekli Tanzimat Dönemi'yle edebiyatımıza girmiştir.
*İlk örneklerini Recaizade Mahmut Ekrem yazmıştır.
*Servet-i Fünun Dönemi’nde yaygınlaşmıştır.
*Manzum hikâyenin önemli temsilcileri Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret'tir.
*Bunun yanı sıra “Beş Hececiler” de bu türe önemli katkılarda bulunmuşlardır.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön