ŞİİRDE TEMA - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ŞİİRDE TEMA

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER)
ŞİİRDE TEMA (TEM):
*Şiirde dile getirilen, eserin merkezinde yer alan, temel duygu, düşünce ve hayale “tema” denir.
*Bir şiirde yoğun olarak işlenen duygular ve hayaller, şiirin temasını oluşturur.
*Şiirde işlenen temalar soyut bir kavram veya düşüncedir.  
*Tema, soyut bir kavram veya düşünce olarak eser dışında da vardır.
*Şiirde somutlaşan temaya konu denir.
*Şiirde tema; kimi zaman, aşk, ayrılık acısı, ölüm korkusu gibi bireysel; kimi zaman da toplumsal içerikli olabilir.
*Aynı temayı işleyen birden çok şiir vardır. Ancak bazıları diğerlerinden daha başarılıdır; bunun nedeni, temanın işleniş biçimidir.
*Şiirde işlenen temanın şiirin yazıldığı dönemle ve şairle ilişkisi vardır.

Tema Örneği:
Mert dayanır, namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir  
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini öğende
Oklar menzilin döğende  
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Ok atılır kalesinden
Hak saklasın belâsından  
Köroğlu'nun narasından
Her yan gümbür gümbürlenir  (Köroğlu)

Şiirin Teması: “Yiğitlik”
Şiirin Konusu: “Yiğide (Köroğlu) ve yiğitliğe övgü”

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön