DİLİN YERİ VE ÖNEMİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

DİLİN YERİ VE ÖNEMİ

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ

DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ:

*Dil Nedir?
*İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç, kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen, canlı bir varlıktır.

*Dil,
*Bir iletişim aracıdır.
*Sosyal ve ulusal bir varlıktır.
*Hayatımızın her alanında varlığını hissettirir.
*Ulusal bilincin en kuvvetli kaynağıdır.
*İnsanın, her türlü birikimini sonraki kuşaklara aktarır.
*Canlı, değişen, gelişen, doğal bir yapıdır.
*Edebiyatın malzemesidir.
*Edebiyat ve kültürün taşıyıcısıdır. Kültürel değerlerin korunmasını sağlar.
*Toplumların yaşadığı olaylar sonucu şekillenmiştir.
*Düşünceyi ve iletişimi düzenler.

Not: Dillerin söz dağarcığının oluşumunda, yaşam koşullarının önemli bir yeri vardır.

Not: Bir toplumun yazı dili, o toplumun aynı zamanda kültür dilidir.

Not: Konuşma dili ayrıntılarda kişiden kişiye değişebilirken; yazı dili, ortak dildir.

*Kültür Nedir?
*Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön