DİLİN YERİ VE ÖNEMİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DİLİN YERİ VE ÖNEMİ

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ:

*Dil Nedir?
*İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç, kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen, canlı bir varlıktır.

*Dil,
*Bir iletişim aracıdır.
*Sosyal ve ulusal bir varlıktır.
*Hayatımızın her alanında varlığını hissettirir.
*Ulusal bilincin en kuvvetli kaynağıdır.
*İnsanın, her türlü birikimini sonraki kuşaklara aktarır.
*Canlı, değişen, gelişen, doğal bir yapıdır.
*Edebiyatın malzemesidir.
*Edebiyat ve kültürün taşıyıcısıdır. Kültürel değerlerin korunmasını sağlar.
*Toplumların yaşadığı olaylar sonucu şekillenmiştir.
*Düşünceyi ve iletişimi düzenler.


Not: Dillerin söz dağarcığının oluşumunda, yaşam koşullarının önemli bir yeri vardır.

Not: Bir toplumun yazı dili, o toplumun aynı zamanda kültür dilidir.

Not: Konuşma dili ayrıntılarda kişiden kişiye değişebilirken; yazı dili, ortak dildir.

*Kültür Nedir?
*Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.
METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)    İçeriğe dön