METİN - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

METİN

EDEBİYAT > EDEBİYATA GİRİŞ

METİN:

*Metin Nedir?
*Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünüdür.  
*İnsanların iletişim kurmak, kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri sözlü ve yazılı cümleler topluluğudur.

*Metin,
*Cümlelerden veya dizelerden oluşur.
*Anlatma, anlaşma, iletişim aracıdır.
*Bir ileti taşır.
*Birbirine anlam ve şekilce bağlı cümlelerden oluşur.
*Yazarın iletmek istediği mesaja göre tür, boyut, dil özellikleri kazanır.
*Örgüye benzetilebilir.

> Bağlam:
*Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen; birçok durumda söz konusu birimi etkileyen; onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.
*Sözcük ve sözcük gruplarının cümle içerisinde kazandıkları anlama “bağlam” denir.
*Bir sözcüğün cümle, cümlenin paragraf, paragrafın metin içindeki yerini belirleyen, ondan önce veya sonra gelen söz konusu sözcük, cümle ya da paragrafın anlamını, değerini belirleyen ögeler bütünü.

> Bağdaşıklık:
*Dil ögelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) aralarında oluşturdukları anlam bağıntılarına denir.
*Bağdaşıklık, anlama dayalı anlatım bozukluklarını engeller.

Gönderdiğim mektubu eminim bugüne kadar almış olmalısınız.
Kullanımı yanlıştır.

Gönderdiğim mektubu, bugüne kadar almış olmalısınız.
Kullanımı doğrudur.

> Bağdaştırma:
*Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturdukları söz gruplarına “bağdaştırma” denir.
*“Dilsiz insan”, alışılmış bağdaştırma iken “dilsiz hayaller” alışılmamış bağdaştırmadır.  
*Bağdaştırma yapılarak metinlerde kullanılan kelimeler bir araya gelerek yeni anlamlar oluşturur. *Bu sayede aynı durum ya da olayı farklı sözcüklerle ifade edebilme olanağı elde ederiz.

> Bağlaşıklık:
*Bir metinde dil ögelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine (cümle oluşturulmasına) “bağlaşıklık” adı verilir.
*Bağlaşıklık, yapıya dayalı anlatım bozukluklarını engeller.

Senin en sevdiğim yanın, derslerine düzenli çalıştığındır.
Kullanımı yanlıştır.

Senin en sevdiğim yanın, derslerine düzenli çalışmandır.
Kullanımı doğrudur.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön