TUYUĞ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

TUYUĞ

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ > DİVAN NAZIM BİÇİMLERİ

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK EDEBİYAT) NAZIM BİÇİMLERİ VE TÜRLERİ:

DÖRTLÜKLERLE YAZILANLAR:


TUYUĞ:

*Divan edebiyatı (klasik edebiyat) nazım biçimidir.
*Dört dizeden oluşur.
*Kafiyelenişi rubai gibidir. (aaxa)(Bazen de aaaa)
*Genellikle lirik tarzda olan ve aaaa şeklinde kafiyelenen tuyuğlara musarra tuyuğ denir.
*Cinaslı kafiye kullanılması ve aruzun yalnızca failatün/failatün/failün kalıbıyla yazılması yönüyle rubaiden ayrılır.
*Konu sınırlaması yoktur. Daha çok aşk, aşk acısı ve şarap konusu işlenmiştir.   
*Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.
*Şekil ve konu bakımından maninin aynısıdır.
*Tuyuğlar da maniler gibi bağımsız dörtlükler halinde yazılır.
*Genelde mahlas kullanılmaz.
*İlk olarak 14. yüzyılda görülmeye başlamıştır.
*Kadı Burhaneddin bu türün kurucusu sayılır.
*Yine Seyyid Nesimi, Ali Şir Nevai, İvazpaşazade Ata’i, Sultan İskender Şirazi tuyuğ nazım biçiminde yazan şairlerdendir.

Tuyuğ Örneği:
Dilberin işi itâb u nâz olur
Çeşmi câdû gamzesi gammaz olur
Ey gönül sabr et tahammül kıl ana
Yâre erişmek işi az az olur   (Kadı Burhaneddin)


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön