DRAMATİK ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DRAMATİK ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > ŞİİR TÜRLERİ
DRAMATİK ŞİİR (Manzum Tiyatro):
*Eski tiyatronun manzum şekline denir.
*Sahnelenmek üzere kaleme alınan şiirlerdir.
*19. yy.a kadar tiyatrolar şiir şeklinde yazılmıştır.
*Dramatik manzume, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir.
*Trajedi, komedi ve dram türündeki manzum tiyatroların genel adıdır.
*Dramatik şiirlerde, genellikle acıklı ya da korkunç olaylar anlatılır.
*Batı edebiyatında: Corneille, Racine ve Sheakespare bu türün önemli temsilcileridir.  
*Türk edebiyatında batılı anlamda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tahran, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi sanatçılar nadir de olsa şiir şeklinde tiyatro yazmışlardır.

Dramatik Şiir Örneği:
Philokleon:
Dostlar çoktan duydum sesinizi
Ama çıkıp gelemem ardınızdan
Bırakmıyorlar beni mahkemeye
Gidip yargı vermeye
Canlara kıymaya bırakmıyorlar
 
Koro:
Kimmiş o? Söyle dostlarına
Kimmiş seni eve kapayan
 
Philokleon:
Kendi oğlum. Ama duymasın sakın
Şurda yatmış uyuyor,
Alçak sesle konuşun.
 
Koro:
Niçin yapıyor bunu?
Oğlun ne ister senden?
 
Philokleon:
Yargıç olma, can yakma” diyor.
Sözünü dinlersem
Kuş sütüyle besleyecekmiş beni
İstemem eksik olsun kuş sütü.          (Aristophanes)

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön