KONFERANS TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KONFERANS TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
KONFERANS:
*Konferans; ilim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla, uzman bir kişi tarafından yapılan açıklayıcı, öğretici, uzun konuşmalardır.
*Konferans, bir tezi veya görüşü, bir konuyu açıklamak için daha çok akademik ortamlarda yapılır.
*Hazırlıklı olarak yapılan konuşmalardır.
*Konferans hazırlanırken öncelikle yapılması gereken iş, konferansın sunulacağı konuda geniş bir kaynak taramasına girişmek olacaktır.
*İncelenecek konuda ansiklopedilerden başlayarak değişik yazı ve incelemeler gözden geçirilmeli, böylelikle sağlam ve derli toplu bir malzeme hazırlanmalıdır.
*Bu malzemeye konferansçı kendi görüş ve düşüncelerini de katarak öncelikle konferansın plânını düzenlemelidir.
*Konferans plânı şöyle düzenlenebilir:
-Hitap cümlesi, konunun sunuluşu, konferansın amacı, konunun açılması ve anlatılması, sonuç, sorular ve cevaplar.
*Konferans veren kimsenin, derin ve geniş bilgi sahibi, orijinal ve sağlam bir görüş sahibi olması beklenir.
*Konferans, heyecanlı konuşmalar yapmak ve dinleyicileri galeyana getirmek yerine, onların merak ve araştırma, öğrenme arzusuna seslenir.
*Konferansı nutuktan ayırt edemeyen konuşmacılar, genellikle gülünç bir etki bırakabilirler.
*Konferans veren kişi, hitabet yeteneğinden çok, bilgisini ve düşüncelerini ortaya koymalıdır.
*Konferans verilmeden önce, bir başkası konferansçıyı bütün özellikleriyle dinleyicilere tanıtmalıdır.
*Konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır. Sanki söyleşi yapıyormuş gibi konuşmalıdır.
*Konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır.
*Konferansta dil, anlatılan konuya, dinleyicilere göre değişir.
*Önemli olan, konuşmacının anlaşılır olması, konuyu belirgin yönleriyle vermesi, uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınmasıdır.
*Konuyu fazla dağıtmak, dinleyicinin konuşmayı takip edememesine neden olur.
*Konuşmacı; dinleyicileri sıkıcı ve bıktırıcı söz ve tavırlardan uzak durmalıdır.
*Konferansın süresi, dinleyenleri bıktırmayacak biçimde kısa; ama dinleyenlerin etkilenmesini sağlayacak bir yetkinlik ve özlülükle kullanmalıdır.
*Konferans sonunda dinleyiciler soru sorabilir.
*Bu durumda konuşmacı, sorulara hazırlıklı olmalı, sorulan herhangi bir tartışmaya kapı aralamayacak şekilde cevaplamalıdır. Ancak sorulara ayrılan süre çok uzun olmamalıdır.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön