İSTİFHAM / TERDİT / TELMİH - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

İSTİFHAM / TERDİT / TELMİH

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > SÖZ SANATLARI
İSTİFHAM (SORU SORMA):
*Anlatımı daha etkili hale getirmek için cevap alma amacı gütmeden soru sormaktır.
*Sözde soru cümleleri ile duygu ve anlam güçlendirilir.

Örnek:
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

"Beni candan usandırdı, cefâdan yâr usanmaz mı,
Felekler yandı âhımdan, muradım şem'i yanmaz mı.


TERDİT (ŞAŞIRTMA / BEKLENMEZLİK):
*Sözü okuyucunun beklemediği şekilde bitirmedir.

Örnek:
Dişin mi ağrıyor, çek kurtul.
Başın mı ağrıyor, bir çeyreğe iki aspirin
Verem misin üzülme onun da çaresi var,
Ölür gidersin…

En ağır işçi benim
Günde yirmi dört saat
Seni düşünüyorum.


TELMİH (HATIRLATMA - ANIMSATMA):
*Söz arasında herkesin bildiği bir olaya ya da kişiye işaret etme sanatıdır.
*Söz sırasında, herkesçe bilinen bir olayı; geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca işaret etmeye, onu anımsatmaya
telmih denir.
*Anımsatılan şey uzun uzadıya açıklanmayıp bir iki sözcükle ifade edilir.
*Telmihte, anlatılan duygu ile işaret edilen olay arasında gizli bir benzetme söz konusudur.

Örnek:

Vefasız Aslıya yol gösteren bu,
Keremin sazına cevap veren bu.  
(Aslı ile Kerem hikâyesine telmih yapılmış.)

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.  
(Bedir savaşına telmih yapılmış.)

Ekmek Leyla oldu bire dostlarım,
Mecnun olup ardı sıra giderim.
(Leyla ile Mecnun hikâyesine telmih yapılmış.)

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön