MÜSTEZAD NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR? - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MÜSTEZAD NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ > DİVAN NAZIM BİÇİMLERİ
MÜSTEZAT:
*Bir uzun, bir kısa dizeden oluşan nazım şeklidir.  
*Bir gazelin her dizesine, bir kısa dize eklenerek oluşturulur.
*Eklenen kısa dizelere “ziyade” denir.  
*Aruzun bir tek kalıbıyla yazılır.   
-Uzun mısralar     (Mef’ulü / Mefailü / Mefailü / Feulün)  
-Kısa mısralar (Mef’ulü/Feulün)   
*Kafiyelenişi gazel gibidir. Uzun ve kısa dizeler kendi aralarında kafiyelenir. (AaAa/BbAa/CcAa)
*Makta beyti yoktur.
*Gazelde işlenen konular işlenir.
*Kısa dizeler okunsa da okunmasa da beytin anlamı bir bütün oluşturur.
*Ziyadesi bir satırdan fazla olan müstezatlar da vardır.  
*Tek ziyadeli müstezatlara "sade", çift ziyadeli olanlara ise "çift" adı verilir.


Müstezat Örneği:
Çeşmüm acı yaş ile ağularla kanupdur
Cism ise yanupdur
Ol çeşm-i siyeh neyleyem efsâne sanupdur  
Gönlüm usanupdur
 (Şeyh Galib)

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön