SOHBET VEYA FIKRA YAZMA - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SOHBET VEYA FIKRA YAZMA

SINIFLAR > LİSE 3 > LİSE-3 / 5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA
SOHBET VEYA FIKRA YAZMA:

*Sohbet türünde bir metin yazılırken genellikle güncel bir konu ele alınmalı.
*Okurla konuşuyormuş gibi bir üslup benimsenmeli.
*Oldukça içten bir anlatım tercih edilmelidir.

*Fıkra yazılırken de konu ortaya konmalı, gerekli açıklamalar yapılmalı ve etkili bir sonuca varılmalıdır.
*Yazar, düşüncelerini özgürce ortaya koymalıdır.
*Yalın bir anlatım tercih edilmeli, akıcı bir üslup benimsenmelidir.
*Gereksiz sözlere yer verilmemeli, ele alınan konu iyice kavranarak günlük yaşamın ilgi çekici noktaları üzerinde durulmalıdır.
*Gerçek olduğu gibi aktarılmalı, okuru rahatsız edecek düşüncelerden uzak durulmalıdır.
*Fıkra yazarı yazısını, metnin sonuna kadar okuruna zevkle okutabilmelidir.
*İyi bir fıkra, konuşma diliyle kısa, etki uyandıracak biçimde yazılmalı; içten bir yaklaşımla inandırıcı olmalıdır.

İçeriğe dön