MEKTUP VE E-POSTA YAZMA AŞAMALARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MEKTUP VE E-POSTA YAZMA AŞAMALARI

SINIFLAR > LİSE 1 > LİSE-1 / 8. ÜNİTE: MEKTUP / E-POSTA
MEKTUP VE E-POSTA YAZMA AŞAMALARI:

1. Amaç ve Muhatabı Belirleme
2. İçeriği Belirleme
3. Hitap İfadesini Yazma
4. Kendini Tanıtma
5. İçeriği Yazma
6. Selam, Sevgi, Saygı İfadesi Kullanma
7. Ad-Soyad, Tarih, İmza, Adres Yazma
8. Dil, Yazım ve Noktalama Hatalarını Düzeltme
9. Mektubu/e-postayı göndermeMEKTUP / E-POSTA YAZMA:

1. Tarih ve yer:
*Kâğıdın sağ üst köşesine mektubun yazıldığı yer ve tarih yazılır (Yozgat, 27.04.2017).

2. Hitap:
*Sol üst köşede yer alan hitap, mektup yazılan kişi ile samimiyete göre seçilir ve satır başı yapılarak yazılır.
*Hitap başlığındaki her kelimenin ilk harfi büyük yazılır ve hitap başlığından sonra virgül kullanılır (Canım Anneciğim, Aziz Dostum, Sayın Apartman Yöneticisi, Saygıdeğer Öğretmenim, ).

3. Giriş:
*Bu bölümde; mektubun yazılış nedeni birkaç cümleyle ortaya konulur.
*Mektup alamamadan doğan merak, mektubun cevabının geciktirilmesinden doğan üzüntü, alınan mektuba cevap oluşturduğu bu bölümde belirtilir.
*Genellikle bir paragraftan oluşur ve satır başı yapılarak başlanır.

4. Gelişme:
*Bu bölümde; mektubun konusu, bütün ayrıntılarıyla ortaya konur.
*Birden fazla konudan söz edilir.
*Anlatılanların birbirine karışmaması, konuların rahatlıkla anlaşılması için her konu ve ayrıntı, ayrı paragraf hâlinde yazılır.
*Yazışma ilk defa yapılıyorsa mektubu yazan kişi kendini tanıtır.

5. Sonuç:
*Bu bölümde; mektup yazılan kişinin hatırı ve durumu sorulur, kendi durumundan söz edilir, iyi dilekler, sevgi ve saygı duyguları belirtilir. Dilek ve duyguların belirtilmesinde aşırılığa kaçılmamalıdır.

6. Adı - soyadı ve imza:
*Kâğıdın sağ alt köşesine adı-soyadı yazılır ve imza edilir.

7. Adres:
*Mektup yazılan kişi, gönderenin adresini bilmiyorsa veya adresi değişmişse kâğıdın sol alt köşesine açık adres yazılır.

*Özel mektupların anlatımı, yazılan kişi ile aradaki yakınlığa göre değişir.
*Aradaki yakınlık derecesi arttıkça daha içten bir anlatım, yakınlık derecesi azaldıkça ciddi bir anlatım kullanılır.
*Genel olarak özel mektupların anlatımında; kısa cümleler kullanılmasına, konu dışına çıkılmamasına, süslü söyleyişlere ve gereksiz ayrıntılara yer verilmemesine, anlatılanların gerçek biçimde yansıtılmasına dikkat etmelidir.
*Mektup gönderilmeden önce dil, yazım ve noktalama hataları düzeltilerek çizgisiz ve beyaz bir kâğıda
temize çekilir.
*Mektup, yazıldıktan sonra temiz bir zarfa konur ve zarfın sol üst köşesine gönderenin açık adresi, ortasına da gönderilen kişinin açık adresi yazılır.

İçeriğe dön