SUNU HAZIRLAMA - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SUNU HAZIRLAMA

SINIFLAR > LİSE 1 > LİSE-1 / 2. ÜNİTE: HİKÂYE
SUNU HAZIRLAMA:

*Sunu; bir konunun metin, resim, grafik, ses ve görüntüler kullanılarak giriş, gelişme, sonuç bölümleriyle sıralı ve düzenli bir şekilde anlatılmasıdır.
*Sunu için mikrofon, bilgisayar, projeksiyon cihazı vb. çeşitli teknolojik aletlerden yararlanılır.
*Sunum hazırlanırken aşağıda verilen aşamalar takip edilir:

Sunu Kapak Sayfası Hazırlama:
*Sunu kapak sayfası bir kitabın kapak sayfası gibi düşünülebilir.
*Kapak sayfasında, “sunu”nun konusu, başlıklar ve konuşmacının adı-soyadı yer alır.
*Sununun başlığı ve konuşmacının adı sayfaya ortalanarak yazılır.
*Kapak sayfasında yazıyı bastırmayacak bir zemin kullanılmalıdır.

Sunu Akışı Sayfası Hazırlama:
*Sununun ana ve alt başlıklarını içeren sunu akışı sayfasında, sununun temel aşamaları yer alır ve burada ayrıntılı bilgilere yer verilmez.
*Dinleyicilerin konuşmayı ana hatlarıyla görmelerine yardımcı olan bu sayfada; konunun tanımı, neden önemli olduğu, sizin konuya katkınız (önceki çalışmalar, sizin çalışmalarınızın katkısı), konuyu araştırma yöntemi, sonuçlar, geleceğe yönelik çalışmalar ve soru-cevap bölümü yer alır.

Sunuda Yazı Kullanımı:
*Sunuda yalnızca üzerinde konuşulacak konunun anahtar kavramları ve önemli bilgileri yer almalıdır.
*Az yazı ve çok görsel öge tercih edilmeli, slaytlarda aynı renkler ve benzer büyüklükte yazı karakterleri kullanılmalıdır.
*Sunularda dikkati dağıtmayacak nitelikte, sade ve okunaklı yazı karakterleri tercih edilir.
*Başlıklarda yazı karakterlerinin büyüklüğü en fazla 32, metinde genellikle 18 puntoluk yazı kullanılır. *Başlıklar açık ve net olmalıdır ve tek bir satırı geçmemelidir.
*Satırlar sola yaslı olmalıdır.
*Sunu akışında kullanılacak sayfalarda satır sayısının sekizi geçmemesine de özen gösterilmelidir.

Sunuda Görsel, İşitsel Ögelerin Kullanımı:
*Sunuda görsel ve işitsel ögelerin kullanımı anlaşılabilirliği arttırır.
*Görsel ve işitsel ögeler hem konuşmanın hem de sununun niteliğine katkı sağlar, dinleyicinin dikkatini çekmede etkili olur.
*Görsel ve işitsel ögeler gerektiğinde amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.
*Bu amaçla sunuda verilecek bilgiler, iletilecek mesajlar; görsel (tablo, grafik, resim, şema, fotoğraf vb.) ve işitsel (ses, müzik vb.) ögelerle desteklenir.
*Animasyon, video, film kullanımı sunum için önemlidir ancak çok yoğun ya da ilgisiz olmamalıdır.

Sunuda Yazı, Görsel ve Zemin İlişkisi
*Gereksiz uzun yazı ve görsellerle dolu bir slayt kullanılmamalıdır.
*Birbirinden farklı zemin ve büyüklükte yazı kullanımı slaytın anlaşılmasını, farklı büyüklükteki yazı puntosu da okunmasını zorlaştırır.
*Çok fazla renk kullanımı dinleyiciyi yorar.
*Bu nedenle sunu akışında kullanılacak sayfalarda zemin rengi çok parlak ve koyu renklerden seçilmemelidir.
*Aksi takdirde zeminin rengi, yazının okunmasını engeller.
*Yazının rengi ve metinde kullanılan görseller, zemin rengiyle uyumlu olmalıdır.

İçeriğe dön