İSİM, AD - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

İSİM, AD

TÜRKÇE > KONULAR > SÖZCÜK TÜRLERİ
İSİM (AD):

*Varlıkları, kavramları, durumları…  karşılayan sembollere, kelimelere “isim/ad” denir.

İSİM ÇEŞİTLERİ:

A)VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE ADLAR:

1)Cins İsim (Tür adı):
*Aynı türden varlıklara verilen isimlerdir.

Balık, hamsi, masa, kuş, beşik, taş


Not: Cins isim varlığın, bazen birini, bazen de hepsini karşılar.

Ağacı kesmişler. (Bir tek ağaç)
Ağaç yaşken eğilir. (Bütün ağaçlar)


Not: Cins isimler, bazen özel isim olarak kullanılabilir.

Kaya Bey geldi.  
Boncuk bugün rahatsız görünüyor.


2)Özel İsim:
*Tek bir varlığı karşılayan isimlerdir.

İstanbul, Fenerbahçe, Tercüman, Türkçe, Aksiyon

Not: Özel isimlerin ilk harfi büyük olur.


B)VARLIKLARIN OLUŞLARINA/NİTELİKLERİNE GÖRE ADLAR:

1) Somut İsim:
*Duyu organlarımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramların isimleridir.

Taş, yıldırım, su, bulut, hava, elektrik…

2) Soyut İsim:
*Duyu organlarımızla algılayamadığımız kavramların isimleridir.

Sevgi, kin, nefret, akıl, erdem, melek, cin…

Not: Eylemlere ek (-mek, -me, -iş) getirilerek “eylem adları” oluşturulabilir.

Çalışma, yürüyüş, yüzmek


C)VERİLDİĞİ VARLIĞIN SAYISINA GÖRE İSİMLER:

1)Tekil İsim:
*Sayı bakımından tek varlığı karşılayan isimlerdir.

Ev, insan, çiçek

Not: Sayılamayan varlıkların isimleri de tekil isim sayılır.

Un, şeker, su2)Çoğul İsim:
*Sayı bakımından birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir.
*Çoğul eki alırlar. (-ler, -lar)

evler, insanlar, çiçekler


3)Topluluk İsmi:
*Görünüşte tekil olduğu halde, birden fazla varlığı ifade eden isimlerdir.
*Çoğul eki almadan çokluk bildirirler.

Halk, ordu, orman, sürü, meclis, deste

Not: Topluluk ismi gibi görünen bazı isimler tekil isim olabilir.

Sınıf olarak sinemaya gittik. (Topluluk)      
Sınıfı süsledik. (Tekil)


İSİMLERDE KÜÇÜLTME:
*İsimlerde küçültme “-cek, -cik, -ceğiz” ekleri ile yapılır.
*Bu ekler isme farklı anlamlar katabilir.

Kulübecik, yüksek binaların arasında kalmıştı. (küçültme)
Kuzucuk nereye gitti?  (sevgi)
Kadıncağız yere düştü. (acıma)

İçeriğe dön