ÜNLEM - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ÜNLEM

TÜRKÇE > KONULAR > SÖZCÜK TÜRLERİ
ÜNLEM:

*Kendi başına anlamı olmayan; sevinç, korku, heyecan, kızma, şaşma, acı, ürperme gibi duygular içeren ya da seslenme bildiren sözcüklerdir.

Ah! Ben ne yaptım böyle. (Pişmanlık)
Ah ah! (Özlem)
Öf! Bu ne koku. (İğrenme)
Öf be! (Kızma)
Vah vah! (Acıma)
Eyvah! (Korku,şaşma)
Oh be!  (Rahatlama)
Ay!  (Canı yanma)
Ey!  (Seslenme)
Hey!  (Seslenme)
Hişt!  (Seslenme)
Bravo!  (Seslenme)
Aman!  (Şaşırma)
Vay vay!  (İğneleme)
Tüh!  (Pişmanlık)
Eh!  (Fena değil)
Of!  (Canı sıkılma)
Yoo! (Kabul etmeme)


Not: Farklı türdeki sözcüklerde ünlem olarak kullanılabilir. Burada ses tonu önem kazanır.

Yaşa! Var ol!
Vatandaşlarım!
Yandım!
Dur!
Sus!
Yandım!
Arkadaş!
Güzel!
Yaşasın!
Sen!
Ya Rabbim!
Allah Allah!


Not: Ünlem kelimeleri ek alıp, isim olarak kullanılabilir.

Ahı tuttu, adamın. (Ahı >> isim)

İçeriğe dön